co-creatie paddepoel

Cocreatie: samen puzzelen aan paddepoel

De wijk Paddepoel is toe aan een nieuwe visie voor de toekomst. En een een wijkvisie zou krachtig genoeg moeten zijn om te zorgen dat er geen absurde dingen over de wijk worden uitgestort. Denk je mee? Bijeenkomsten zijn gepland vanaf 17:30 uur op 12 maart, 21 mei,  16 juni, 24 oktober 2024. Zie ook: wijkkrant Nummer 1.  Of mail naar: mooiwelpaddepoel@ziggo.nl/ updated 28.02.2024

 

Heb jij een plan voor je buurt of wijk?

Stichting Cocreatie Paddepoel bemiddelt tussen bewoners die nieuwe plannen hebben voor de wijk en werkers die plannen willen uitzetten.  Aanvragen worden door een adviesgroep beoordeeld. Die heet ‘monitorgroep’ en vergadert 13 maart, 11 april, 20 juni, 2 oktober en 28 november. Telkens om 15.00 uur. De wijkraad Paddepoel zit ook in die groep. Je kunt je plan indienen door een mailtje te zenden aan: mooiwelpaddepoel@ziggo.nl / updated: 28.02.2024

DE GOEIE KIJK OP DE WIJK!

Wijkperspectief Paddepoel voor de komende 20 jaar ontwikkelen?

Kom woensdag 8 mei om 17.00 uur naar het Buurtrestaurant Bernlef.

Na een inleiding over het vorige Wijkpespectief een “landdag” langs de verschillende thema’s. Een rondgang langs de thema’s waar u uw ideeën kunt inbrengen.
Er wordt voor soep met broodjes, koffie en thee gezorgd.