co-creatie paddepoel

Cocreatie: samen puzzelen aan paddepoel

De wijk Paddepoel is toe aan een nieuwe visie voor de toekomst. En een een wijkvisie zou krachtig genoeg moeten zijn om te zorgen dat er geen absurde dingen over de wijk worden uitgestort. Denk je mee? Bijeenkomsten zijn gepland vanaf 17.00 uur op 12 maart, 8 mei, 21 mei, 20 juni, 17 juli en 24 oktober 2024 Zie ook: wijkkrant Nummer 1.  Of mail naar: mooiwelpaddepoel@ziggo.nl

 

Heb jij een plan voor je buurt of wijk?

Stichting Cocreatie Paddepoel bemiddelt tussen bewoners die nieuwe plannen hebben voor de wijk en werkers die plannen willen uitzetten.  Aanvragen worden door een adviesgroep beoordeeld. Die heet ‘monitorgroep’ en vergadert 13 maart, 11 april, 20 juni, 2 oktober en 28 november. Telkens om 15.00 uur. De wijkraad Paddepoel zit ook in die groep. Je kunt je plan indienen door een mailtje te zenden aan: mooiwelpaddepoel@ziggo.nl

SAMEN VOOR PADDEPOEL
Op naar een nieuw wijkperspectief

Donderdag 20 juni hadden we onze derde bewonersavond over het nieuwe wijkperspectief. Het was een inspirerende bijeenkomst waar veel ideeën en wensen naar voren kwamen.
Er is vooral doorgepraat over o.a. de thema’s Verkeer, Groen (met onderdeel milieu), Wonen (met onderdeel bouw) en Sociale samenhang.
We gaan kijken hoe we jongeren meer kunnen betrekken door hun te vragen dingen die hun interesseren in te brengen.

Woensdag 17 juli hebben we een vierde bijeenkomst.
Deze keer op Het Tuinpad en weer van 17.00-20.00 uur.
We hopen veel bewoners te verwelkomen.