co-creatie paddepoel

Co-creatie Paddepoel

Om zoveel mogelijk te weten te komen over wat bewoners en andere betrokken vinden van Paddepoel en een democratisch proces daarover in gang te zetten, is er in Paddepoel al enige jaren Co-creatie. Ooit ontstaan op initiatief van de wijkraad.

Co-creatie is een proces waarbij alle betrokkenen, vooral ook bewoners, samen plannen voor Paddepoel uitwerken en ontwikkelen, in aanvulling en verbetering van een inspraakproces waar alleen op plannen gereageerd kan worden.

De vorig jaar opgerichte Stichting ter bevordering van Co-creatie in Paddepoel, ook beheerder van het Wijkpaleis, wil stimuleren dat bewoners, ondernemers en organisaties betrokken worden bij de diverse ontwikkelingen en processen die in Paddepoel gaande zijn. Meer weten? Ga eens langs bij het Wijkpaleis of mail naar: mooiwelpaddepoel@ziggo.nl

De centrale tafel in het Wijkpaleis

Co-creatie

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product.

Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, op gemeenschappelijke basis, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Een product of dienst ontwikkelen dat écht waarde toevoegt aan het leven van iemand, creëer je door samen te werken met de mensen die er gebruik van maken.

Dat is de filosofie achter co-creatie.