Samen voor Paddepoel

Verbetering leefomgeving Hagedisstraat

j

10 januari 2023

co-creatie in paddepoel
In afstemming met bewoners van de Hagedisstraat is gekeken hoe naast het vervangen van bomen de leefomgeving verbeterd kon worden. Via groot onderhoud wordt op deze manier een bijdrage geleverd aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hiermee loopt de Hagedisstraat voorop in Groningen. Wethouder Wijnja plantte op 1 december 2022 een boom in deze straat.

Meer groen is minder hitte

De gemeente Groningen wil een meer flexibeler vorm van beheer en onderhoud met meer ruimte voor maatwerk. Dit alles in overleg met bewoners. Doel is het slimmer inzetten van groot onderhoud om zo beter in te spelen op maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit. Meer groen is minder hitte, betere opvangmogelijkheid van water en meer diversiteit in beplanting.

j

10 januari 2023