Samen voor Paddepoel

Gemeente en Lefier openen Caspomor park

j

17 februari 2022

Opening Caspomorpark

De Groningse wijk Paddepoel heeft een nieuw park: het Caspomorpark. De ruimte tussen de Castor-, Pollux- en Morgensterflat is omgetoverd tot een multifunctioneel park(je), compleet met jeu-de-boulesbaan. Op initiatief van bewoners!

Ontmoeten

Het park is er gekomen op initiatief van bewoners. Stichting co-creatie Paddepoel heeft het hele proces begeleid. In de toekomst blijven bewoners zelf nauw betrokken bij het beheer. Het ontwerp van het park is open en biedt mogelijkheden om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook zijn er maatregelen getroffen die goed zijn voor het klimaat. Zo is zijn er een zogeheten wadi en een hemelwaterriool gekomen. Dit helpt om het teveel aan water na een heftige hoosbui goed af te voeren.

Fijne samenwerking

Op donderdag 17 februari 2022 openden wethouder Glimina Chakor, directeur Ton Timmermans van Lefier en een aantal bewoners het nieuwe park. Ton Timmermans noemt het park een aanwinst voor de buurt. “Het is ontstaan in een fijne en nauwe samenwerking met bewoners en de gemeente. Een mooie, groene plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen. Het is belangrijk dat er dit soort plekken zijn in de stad, dat draagt bij aan prettig wonen.” Wethouder Glimina Chakor is enthousiast over het initiatief: “Dit project laat zien hoe je als bewoners kunt bijdragen aan het vergroenen van je eigen omgeving.”

j

17 februari 2022