Samen voor Paddepoel

Wijkvergroening

j

3 augustus 2023

Bollen bij Bushalte

De wijkraad draagt vergroening in de wijk een warm hart toe. Op de foto een bollenplantactie eind vorig jaar, een initiatief van bewoners, in de planetenlaan. De bollen werden betaald uit het wijkraadsbudget.

j

3 augustus 2023