De Wijkraad

WIJKPERSPECTIEF: PADDEPOEL IN 2020

Wijkperspectief: Paddepoel in 2020 (april 2010)

Het succes van Paddepoel

Paddepoel is een wijk waar het voor alle doelgroepen prettig wonen is. De unieke ligging en de variatie aan woonmilieus en voorzieningen is de afgelopen jaren als het succes van Paddepoel bekend geworden.

Alle woning- en woonvormen zijn beschikbaar in de wijk. Dat alles, in combinatie met de ligging vlakbij de binnenstad, de mooie groenstructuur en de vele en kwalitatief goede voorzieningen, maken het een populaire wijk. Paddepoel heeft een prachtig winkelcentrum. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de Vensterschool, het Multifunctioneel Centrum van de wijk.

Lees meer...

artikel over wijkvisie (uit 2009)

wijkvisie

 

Gebruikte middelen discussie Wijkvisie 2009:  
- 4 Buurtbijeenkomsten gehouden  
1. Paddepoel Noord 5 feburari 2009
2. Paddepoel West 26 februari 2009
3. Paddepoel Zuid-Oost 12 maart 2009
4. Paddepoel Zuid-West 26 maart 2009


• zijn er 5000 flyers huis aan huis verspreid
• zijn er persberichten verschenen
• is gebruik gemaakt van de wijkkrant Nummer 1
• zijn geïnteresseerden gemobiliseerd door inzet van de SRV-wagen

Aantal respondenten 162
   
1. Wonen 27%
2. Infrastructuur en Verkeer 22%
3. Openbare Groenvoorzieningen en Beheer 17%
4. Buurtbinding en Veiligheid 15%
5. Voorzieningen 13%
6. Werk en Inkomen 5% 

CONVENANT WIJKORGANISATIES - GEMEENTEBESTUUR

logo DE WIJKORGANISATIES EN HET GEMEENTEBESTUURlogo

Overwegende, dat

  • partijen willen samenwerken op basis van wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen
  • partijen de acht elementen van dit convenant zien als instrumenten om vorm te geven aan het streefbeeld en de intentie van een open adviesrelatie;
  • dit convenant geldt voor onbepaalde tijd
  • partijen dit convenant periodiek evalueren tijdens de ontmoetingen tussen bestuur en wijkorganisaties om de kwaliteit van samenwerking te bewaken, om te beginnen eind 2009.

maken de volgende afspraken:

Lees meer...

Subcategorieƫn

leden wijkraad
logo
Hieronder leest u wie de leden van de Wijkraad Paddepoel.
In het kort stellen zij zich aan u voor.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn