Wijkvernieuwing

bsv_paddepoelFlinke impuls voor buurt en speeltuinvereniging Paddepoel

Goed nieuws voor Paddepoel Zuidwest: de buurt- en speeltuinvereniging Paddepoel aan de Watermanstraat heeft plannen gemaakt om gebouw en speeltuin tot een bruisend centrum van de buurt te maken.
Over de plannen is overlegd met bewoners, de opbouwwerkster, het jongerenwerk en het kinderwerk en met mogelijke financiers. Het wijkteam Paddepoel heeft uit de middelen van het Nieuw Lokaal Akkoord al een aanzienlijk bedrag toegezegd, evenals de gemeente. De Speeltuincentrale, die de vereniging ondersteunt, steekt er ook eigen geld in. Aan het opknappen van de speeltuin hebben ook fondsen bijgedragen.De speeltuin heeft natuurlijk spelen als uitgangspunt. Dat levert een andere aanblik op dan gewoonlijk, maar past goed in de ecologische zone rond het Reitdiep. Hij is bovendien zo ingericht dat ook kinderen met een functiebeperking er gebruik van kunnen maken (Deltaplan-speeltuin). Ontwerper Steven Overmaat van bureau Ovaal heeft in samenwerking met kinderen, de kinderwerker van de SKSG, buurtbewoners en vrijwilligers van de vereniging het schetsontwerp gemaakt.
Ook is op het terrein een sport- en spelcontainer geplaatst. Van daaruit wordt onder begeleiding sport en spelmateriaal uitgeleend aan kinderen en oudere jeugd. Het beheer komt in handen van Werkprojecten Groep, maar ook het kinderwerk van de SKSG is erbij  betrokken.
Bij de uitleen worden regels gehanteerd  naar het voorbeeld van het Duimdrop project in Rotterdam. Over het in goede staat terugbrengen van het geleende en over hoe je met elkaar omgaat bij sport en spel worden duidelijke afspraken gemaakt. Voor meer informatie over deze methode: www.bswrotterdam.nl .

Het speeltuingebouw zelf zal worden  uitgebreid met een aparte ruimte voor jongeren en kinderactiviteiten. Het ontwerp is van architectenbureau Gerds, hetzelfde bureau dat ook het oorspronkelijke gebouw heeft ontworpen. De raad heeft hier in october mee ingestemd. (zie raadsvoorstel)
Een uitbreiding in vierkante meters dus om de groeiende toeloop van buurtbewoners op te vangen, en meer mogelijkheden te bieden voor bewoners en instellingen voor leuke en nuttige activiteiten. Diverse instellingen krijgen van het wijkteam extra uren om de activiteiten in het gebouw en de buurt daaromheen te begeleiden.

Begin 2010 zal de aanbesteding plaatsvinden. De verwachting is dat de aanbouw gereed is in augustus. Dat betekent dat het speeltuinbestuur is samenspraak met alle betrokkenen voor de zomer een mooie programmering kan maken voor het seizoen 2010-2011. 

De bsv Paddepoel is erg blij dat de plannen gerealiseerd kunnen worden. Men hoopt ook dat zich meer vrijwilligers melden die een handje willen meehelpen: leuke klussen genoeg!
Paddepoel Zuidwest zit midden in de wijkvernieuwing, en juist dan is het belangrijk een plek in de buurt te hebben waar iedereen terecht kan. Reeds lopende activiteiten laten zien dat het goed mogelijk is om zowel de huidige als de nieuwe bewoners aan te trekken. Het wijkteam NLA heeft dit initiatief vanuit de buurt willen honoreren, omdat  men het ziet als een belangrijke impuls voor de leefbaarheid in dit deel van de wijk.

Meer info over de bsv Paddepoel:

www.speeltuinen-groningen.nl/paddepoel

Activiteiten staan ook vermeld in de wijkkrant Nummer 1.

 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

        LOGO COCREATIE JPG

 

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn