De Paddepoel: tuinstad in wording

Gezinsbode 5 januari 1967

Ruim twee jaar geleden graasden er nog de koeien. In november 1964 verscheen temidden van de “grazige weiden” de eerste heistelling. En op 17 november van dat jaar heide wethouder H.F.J. Wolters de eerste paal voor het eerste huis in Groningen’ nieuwste stadwijk “De Paddepoel”.


Vanaf dat moment ging het snel door. Draglines groeven zich met gulzige happen een weg door het sappige groenland. Steeds meer heistellingen verrezen. Woningblokken leken als uit de grond op te rijzen. Het was alsof een enorme blokkendoos werd uitgepakt.

In november van het vorige jaar waren in de Paddepoel als meer dan 800 woningen gereed gekomen, terwijl ruim 1200 woningen in aanbouw waren. Het begin van de in totaal 4500 huizen die hier over enkele jaren zullen staan. En in deze tuinstad –in -wording wonen al enkele duizenden stadjers. Stadsbussen rijden al door de nieuwe wijk. Zij hebben hun eindpunt aan de rand van de bebouwing, waar men nog uit kan kijken over weilanden.

Maar ook dat heeft de langste tijd geduurd. Want op dit gebied zal de Groninger Rijksuniversiteit haar nieuwbouwplannen gaan realiseren. Als een enorme groene doos staat daar temidden van de weilanden al het nieuw universitaire sportcomplex. En letterlijk aan de horizon rijst het skelet op van het kernfysische versnellingsinstituut. OP de voorgrond de nieuw voor wis-, sterren- en natuurkunde.

Wonen en weten

Men kan het plan De Paddepoel dan ook eigenlijk in twee delen beschouwen. Dat is in de eerste plaats als woonwijk, die ongeveer 120 ha. Groot zal worden. Direct ten noorden daarvan komt de universitaire wijk, die ongeveer 110 ha. Groot wordt en dat bedoel is voor de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (behalve biologie en farmacie). In 1964 werden de kosten van dit enorme project al geraamd op ….. f 251.900.000,-! In dit geheel is ook begrepen het prachtige, al voor een groot deel bijna voltooide universitair sportcomplex.

Het is intussen en voor de universitaire wijk en voor de woonwijk De Paddepoel van veel belang da sinds enkele dagen de Pleiadenbrug over het Reitdiep voor het verkeer open is gesteld. De Paddepoel kreeg daarmee een nieuwe verbinding met de stad.

“De belangrijkste toegangsweg voor De Paddepoel wordt intussen ongetwijfeld de toegang over het spoor aan het einde van de Prinsesseweg. Hier wordt evenwel nog hard aan gewerkt en het zal nog wel even duren, voordat de eerste bewoners van De Paddepoel hierover kunnen. Voorlopig hebben zij echter al wel de spoorwegovergang aan het einde van de Kerklaan. Een verkeerstechnische evenwel nogal ‘benepen’ mogelijkheid, die bepaald niet in overeenstemming is met de mooie woonwijk die De Paddepoel gaat worden.

Eengezinshuizen

In De Paddepoel zijn in totoaal zoals gezegd een 4500 woningen gepland. Bovendien komen er 5 studentenflats en 3 bejaardentehuizen. Onder die woningen zijn 1240 eengezinshuizen begrepen, dat is 28,2% van het totaal. Dat gevoegd bij het feit dat De Paddepoel meer ‘groen’ krijgt dan welke andere nieuwe Groninger stadswijk tot nu toe ook maakt deze wijk met recht tot een tuinstad.

Wat die bejaardentehuizen betreft zij zullen worden gebouwd door de woningbouwvereniging Concordia pesiontehuis met 130 bejaardenwoningen (aan de Plutolaan-Zonnelaan); namens de diaconie van de Hervormde gemeente (verzorgingsflat Venuslaan-Poolsterlaan) en door de Heymansstichting (een pensiontehuis).

In het plan De Paddepoel zijn verder een groot aantal voorzieningen voor de jeugd opgenomen te weten: 2 schoolsportvelden, 8 speelweiden en 3 trapveldjes, 15 speelplaatsen bij de scholen en 15 speelplaatsen tussen de woningblokken waarvan de speelplaatsen afwisseleend zijn ingericht voor zandbak en vaste speelwerktuigen, 4 openbare speelplaatsen in de perkaanleg, 1 schoolwerktuin voor de jeugd en 3 speeltuinen.

Ter vergelijking diene even dat De Paddepoel belangrijk groter is dan het plan Selwerd. Telt De Paddepoel dus 120 ha. Met 4500 woningen, voor Selwerd zijn deze cijfers respectievelijk 91 ha. Met 2400 woningen.

Niet te verhuren…

Een wat droevige zaak is intussen dat in ditzelfde De Paddepoel al geruime tijd voor miljoenen guldens aan fonkelnieuwe woningen leeg staan. En dat in een stad met een reëel tekort van bijna 5000 woningen.

Het betreft hier ruim 100 huurwoningen van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, die voor de huur waren bestemd, (plm. F 275,- per maand). Voor woningen met deze huren blijkt evenwel geen belangstelling meer te bestaan. Zoals bekend gaat de Rijksuniversiteit misschien een deel van deze huurwoningen kopen voor de stichting Studentenhuisvesting. Maar hoe dat zij, voorlopig staan in De Paddepoel nog hele straten leeg…..

Dit jaar al bouw winkelcentrum Paddepoel

Het is de bedoeling dat dit jaar zal worden begonnen met de bouw van het winkelcentrum ‘De Paddepoel’. Het is een veelbelovend project, dat zal verrijzen op een ongeveer 5 ha groot terrein tussen de Dierenriemstraat, Pleiadenlaan, Zonnelaan en Eikenlaan. Dus zeer centraal gelegen zowel voor De Paddepoel als Selwerd, terwijl ook de toekomstige bewoners van het geprojecteerde woonwijk West-End er snel zullen kunnen komen.

Dit winkelcentrum zal o.a. twee warenhuizen omvatten en wel Vroom en Dreesman en de Hema. Verder komen er supermarkets en een 35-tal zaken in verschillende branches.

Bij het geheel is parkeerruimte voor een 700 auto’s gedacht, 1000 fietsers zullen er hun rijwielen kwijt kunnen. Het winkelcentrum krijgt promenades, gedeeltelijk overdekt, uitsluitend toegankelijk voor wandelaars.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
Co-Creatie gaat voorlopig oor met het organiseren van wijkbijeenkomsten op de maandagavonden. U kunt dan medebewoners treffen om met elkaar in informele sfeer te praten over alles wat de wijk aangaat. Eén van de thema's die worden opgepakt, is het probleem rond de groeiende armoede.
Wel iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: Maandagavonden vanf 19.30 in het Wijkpaleis
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn