Paddepoel nieuws

hoogbouwreitdiepbreedEen groep wijkbewoners uit de omgeving van de Voermanhaven voert een petitie-actie om te voorkomen dat de Reitdiepzone verder wordt volgebouwd met hoogbouw. De initiatiefnemers vinden het "zaak dat iedereen in Paddepoel en Vinkhuizen (en de rest van Stad natuurlijk ook, want hittestress is een wijkoverstijgend thema), die sympathie heeft voor de petitie op zijn minst de kans krijgt om deel te nemen". Hoe meer zielen benaderd worden hoe succesvoller de petitie kan zijn. Hieronder staat de oproep van deze groep. De petitie kun je vinden op:https://petities.nl/petitions/reitdiepzone-met-laagbouw-en-groen?locale=nl.

Ontwikkelingen Reitdiepzone

Sinds enkele jaren is de ontwikkeling van de Reitdiepzone in een stroomversnelling gekomen. Bij alle projecten is er sprake van massieve hoogbouw, zeer weinig groen en veel accent op (internationale)studentenhuisvesting.

Er zijn vaak en veel kritische bezwaren ingebracht, maar het College van B&W doet er niets mee. Bezwaren van de burgers worden niet gehoord!

Naast het plan Crossroads (hoogte 70 meter en het gerealiseerde Woldring complex ( 54 meter) zijn er plannen voor de ontwikkeling van Friesestraatweg 175 (3 bouwblokken van 35 meter) en Portland (2 blokken van 35 meter). De percelen rond de locatie Baxbier zijn verkocht om ook daar forse bouwblokken te gaan realiseren. Omwonenden vinden deze hoogtes schokkend en onbegrijpelijk.

Er komt veel huisvesting voor (internationale) studenten. Naast de Woldringlocatie en Borghese wordt Portland gebouwd waar 500 studenten komen te wonen. Op 1 vierkante kilometer, gerekend vanaf de Woldring locatie, wonen of komen ruim 4.000 studenten te wonen. Waar het gemiddelde aantal studenten voor de stad 18 % per wijk is, zal het op genoemde vierkante kilometer, ongeveer 40% gaan bedragen. Een dergelijke verstoring van een evenwichtige wijkopbouw is ongewenst. 

De verwachting is dat de honderden studenten die straks wonen in het deel van het spoor tot de Pleiadenlaan gaan zorgen voor overlast, zowel in geluid als in verkeers- en parkeerdruk. Op dit moment staan delen van Vinkhuizen en Paddepoel al vol met geparkeerde auto’s van bewoners van de Woldringlocatie. Het fietspad zal de groei van gebruikers niet aankunnen. Deze overlast van geluid en verkeer is zorgelijk.

In de planontwikkeling is groenvoorziening nauwelijks zichtbaar. Een onthutsende constatering, omdat het college de groene stad in het motto van haar meerjarenprogramma heeft opgenomen: Gezond Groen Gelukkig Groningen.

De Reitdiepzone zou een plek moeten zijn voor laagbouw, met veel groen en voldoende parkeerplaatsen.

Over de huidige ontwikkeling en voornemens zijn de huidige bewoners duidelijk, een verdere verstening en druk op de voorgestelde ontwikkelingen zijn niet in lijn met de politieke belofte van groene en leefbare stad.

Ziet u graag ook andere ontwikkelingen in dit gebied? Teken dan de digitale petitie!

https://petities.nl/petitions/reitdiepzone-met-laagbouw-en-groen?locale=nl

De Reitdiepzone zou een strook langs het Reitdiep moeten zijn met laagbouw en veel groen.

Mee eens? Teken de petitie.

Wij zijn er klaar mee!

  • dat het college van B&W niet luistert naar zijn burgers
  • dat er zoveel hoogbouw komt aan het Reitdiep
  • dat er nauwelijks plek voor groen is
  • dat er een onevenredige samenstelling van de wijkopbouw ontstaat: 35-40% is student
  • dat onze straten volstaan met auto’s van de bewoners van de Reitdiepzone
  • dat er geluidsoverlast en verkeersdruk ontstaat

 

 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn