Paddepoel nieuws

vernieuwingDe modernisering van het winkelcentrum Paddepoel is inmiddels volop van start gegaan. Door diverse omstandigheden heeft het langer op zich laten wachten dan gehoopt. Er zijn ongeveer 50 eigenaren en het kost daarom tijd om overeenstemming te krijgen.Uit efficiencyoverwegingen wordt er naar gestreefd om alles in één keer aan te pakken. Het winkelcentrum bestaat nu 40 jaar. Twintig jaar geleden is de overkapping aangebracht. Vorig jaar is besloten om het winkelcentrum in een aantal fasen flink te moderniseren. Als alles klaar is moet er weer een bloeiend en eigentijds winkelcentrum zijn met een bloeiende markt. Er zal een uitbreiding komen met minimaal één grote supermarkt. Hoe de plannen er uit gaan zien, werd aan de wijkbewoners gepresenteerd op de jaarvergadering van de Wijkraad Paddepoel.

De eerste fase is enige tijd geleden al gerealiseerd: de binnenkant is voorzien van warme kleuren. Fase twee aan de Zonnelaan is nu in volle gang. De winkels waren niet meer goed zichtbaar achter de luifels. Er is vertraging opgelopen omdat er grond van de gemeente moest worden gekocht. De puien komen nu 2,5 meter naar voren, waardoor er extra winkelruimte wordt gecreëerd en het winkelcentrum meer zichtbaar wordt gemaakt. Het voormalige postkantoor komt zelfs nog een stukje verder naar voren.
Alle rolluiken worden vervangen en alleen aan de binnenkant komen nog luiken die hoogstens voor 30% dicht zijn. Hierdoor wordt ook buiten de openingstijden een prettige sfeer gerealiseerd. De grote etalageruiten worden voorzien van veiligheidsglas. En om te voorkomen dat het in de winkelruimtes te warm wordt zullen de ruiten worden voorzien van zonwerend glas. Mocht dit niet volstaan dan worden mogelijk nog screens aan de binnenkant geplakt. Het bestuur doet zijn best om eenheid in de openingstijden te krijgen. Er wordt naar gestreefd om de aanpak van het gedeelte aan de Zonnelaan voor de bouwvak af te krijgen.
De derde fase behelst een aanpak van de kant van de Eikenlaan. Hiervoor lag een plan, maar door het cancelen van het tramplan kon dit niet doorgaan. Er was met alle investeerders overeenstemming om aan deze kant een mooi groot plein te realiseren. Het niet doorgaan van de tram heeft bij de investeerders tot grote teleurstelling geleid. Een nieuwe aanpak is cijfermatig een lastige klus.
In de vierde fase wordt de kant van de Pleiadenlaan aangepakt en in de vijfde fase het parkeerterrein. De volgorde van de fasen kan nog veranderen. Omdat de komst van een nieuwe supermarkt grote prioriteit heeft, zal mogelijk de parkeervoorzieningen eerst in orde worden gebracht.
De bedoeling is om het parkeren de eerste anderhalf uur gratis te laten. Het huidige parkeerterrein wordt bebouwd en de nieuwe parkeervoorziening komt op de etage. Er worden aan een winkelcentrum tal van eisen gesteld wat de parkeervoorzieningen betreft. Het heeft het winkelcentrum daarom ook erg gestoord dat bij de behandeling van het nieuwbouwplan voor de moskee de parkeerruimte bij het winkelcentrum als oplossing werd genoemd. Hiertegen is richting de gemeente bezwaar gemaakt. Het winkelcentrum moet flink investeren om aan de eisen te voldoen. Er is een beroepschrift ingediend waarin de gemeente wordt gemaand om niet met twee maten werken.
De leegstand in het winkelcentrum valt op het moment erg mee. De investeringen zullen ten goede komen aan de wijk. De planning is nu zo dat de totale aanpak in 2017 klaar zal zijn.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn