Kunt U het nog volgen?

Maandag 7 februari besloot de wijkraad pas op het laatst digitaal te vergaderen. Uit veiligheid. Een lid had een positieve zelftest in het gezin. Tja. We hadden gehoopt elkaar eens weer in het echie te ontmoeten. Dat praat makkelijker en is wat gezelliger. De wijkraad doe je ook voor je plezier.

Het was een goed besluit, niet één maar twee leden werden de dagen erna ziek van het virus die ons allen nu alweer twee jaar weet te plagen of zelfs erger. Wij spraken de afgelopen vergadering o.a. over de financiën van de wijkraad. Vorig jaar hebben we niet de hele subsidie gebruikt die we als wijkraad in de wijk kunnen inzetten en zullen wat terugbetalen aan de gemeente. Mede door het virus zijn plannen blijven liggen. Er waren geen straatfeesten en weinig andere buurtactiviteiten of ideeën die om bijdrages vroegen.

We hebben in de wijkraad daarnaast gesproken over andere ontwikkelingen in de wijk. Is het allemaal nog te overzien voor de bewoners, en ook voor ons? Je hebt de wijkraad, je hebt co-creatie en nu is er ook een wijkbureau. In grote lijnen: de wijkraad is een aanspreekpunt en doorgeefluik voor bewoners en de gemeente. Co-creatie is een bewoners inspraak- en activiteiten platform, ooit ontstaan vanuit directe samenwerking met de wijkraad, maar geleidelijk een meer eigen bestaan is gaan leiden. Het wijkbureau (dus niet de wijkraad) bestaat nog maar kort en is een initiatief van bewoners met min of meer een professionele achtergrond, die bewoners met raad en daad wil bijstaan vooral op het gebied van duurzaamheid.

De wijkraad vraagt zich af: hoe krijgen we een optimale samenwerking zo dat er geen energie in de wijk verloren gaat, hoe geven we de bewoners duidelijkheid waar ze kunnen of moeten zijn met hun ideeën of problemen. We hopen samen met de andere partijen de komende tijd meer duidelijkheid te geven.

Heeft u inbreng, of wilt u graag een vraag stellen? U bent van harte welkom om onze vergadering bij te wonen, al blijft aanmelden voorlopig noodzakelijk. De volgende vergadering is op maandag 7 maart vanaf 20.00u in het kantoor van de wijkraad.

Meer informatie over de wijkraad, de wijkraadsleden en verslagen van onze vergaderingen vindt u op: https://www.paddepoel.info/de-wijkraad

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
Co-Creatie gaat voorlopig oor met het organiseren van wijkbijeenkomsten op de maandagavonden. U kunt dan medebewoners treffen om met elkaar in informele sfeer te praten over alles wat de wijk aangaat. Eén van de thema's die worden opgepakt, is het probleem rond de groeiende armoede.
Wel iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: Maandagavonden vanf 19.30 in het Wijkpaleis
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn