Op 6 juli vergaderde de Wijkraad Paddepoel voor de laatste keer voor het zomerreces. Een aantal bestuursleden waren afwezig omdat ze al op vakantie waren. Maar gelukkig was er deze keer wel een nieuw kandidaat-bestuurslid . Na een kennismakingsrondje wordt met haar afgesproken om eerst even een wederzijdse, en nog vrijblijvende, oriëntatieperiode te nemen.
 
 
Overleg over het voorstel Welkomstpakket.
Door een lid van het wijkbureau is het voorstel voor welkompakketten uitgewerkt. Het plan ligt er nu. De doelgroep zijn de nieuwe inwoners van Paddepoel. Het moet een pakket worden met vooral leuke dingen (een leuke en ludieke goodiebag). Zowel organisaties als winkeliers worden hiervoor benaderd. Per jaar vinden 100 verhuizingen plaats, dus het gaat om 100 pakketten.
Nieuwe bewoners moeten niet via flyers worden benaderd, maar via de verhuurders en de makelaars. Alles staat en valt met hoe je de informatie binnen haalt. Daar lijkt het op vast te zitten. Er moet bij de Gemeente worden gecheckt op welke voorwaarden je aan gegevens op adresbasis kunt komen. Ook is gesproken met iemand van Nijestee en die zag het wel zitten. Als laatste optie wordt een reguliere wijkschouw genoemd en het bijhouden van Woningnet, al dekt dit ook maar een deel van de mutaties.
Als tussenstap wordt gezocht naar een geschikt systeem. Als dit haalbaar blijkt kan worden besloten tot een “go”. In september wordt hierover verder gesproken.
 
Co-Creatie
Na 5 jaar Co-Creatie is het tijd voor een nieuwe fase. In de Monitorgroep wordt besproken hoe hier nieuw elan in is te brengen.
Nieuw is de Regiodeal. De voorzitter licht toe dat dit extra geld is dat specifiek wordt bestemd voor het aardbevingsgebied; een cofinanciering van Rijk en Gemeente. Uit dit budget wordt een deel van het masterplan bekostigd, onder andere de aanleg van twee bruggen en de groenvoorziening bij de CasPoMor-flats. Er kan snel een resultaat worden verwacht,
Daarnaast zal er een tijdelijke afsluiting komen van de oostelijke kant van de Zonnelaan. Dit als proef om te kijken of de plannen uit het masterplan om hier een verblijfsgebied van te maken te realiseten zijn. Door middel van een drone wordt bekeken wat de verkeerstechnische gevolgen hiervan zijn. Proef wordt waarschijnlijk in september gehouden.
 
Buurtvervoer.
Er is een aanvraag gedaan voor subsidie bij de gemeente. De Gemeente zit wat in haar maag met de aanvraag en daarom is deelname aan het project in Selwerd als optie genoemd. Een samenwerking met Selwerd en de Tuinwijk vergt nog wel organisatie. Het aantal potentiele gebruikers neemt flink toe. Naast de 6000 van Selwerd komen ook de 11000 van Paddepoel. Er zullen waarschijnlijk drie autootjes gebruikt moeten worden en het is de vraag of dit nog op basis van vrijwilligerswerk kan worden uitgevoerd. Buslijn 9 is in ieder geval een gemeenschappelijke interesse van Paddepoel en Selwerd.
 
Omgevingswet
De Omgevingswet is in voorbereiding. Het wordt een bundeling van de hele wetgeving in één omgevingswet. Momenteel wordt gewerkt aan een omgevingsplan.
Uit een digitale voordracht werd duidelijk dat het minder hard wordt neergezet dan gedacht en het is ook nog maar de vraag of het ons tot dienst of tot last zal zijn.
Het zal dingen als de Reitdiepzone-invulling niet meer kunnen keren. Het idee van het kralensnoer wordt nu erg snel uitgevoerd. Het lijkt de nieuwe manier van invulling van het coalitieakkoord te zijn dat een gezond, groen en gelukkig Groningen beoogt.
Met de Omgevingswet lijkt het juist ingewikkelder te worden.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn