Op 3 februari 2020 vergaderde de Wijkraad Paddepoel. We tekenden de volgende zaken voor u op.
 
Parkeerproblemen
Er zijn vanuit de wijk een tweetal meldingen binnengekomen over de toegenomen parkeerproblematiek in de wijk, en met name het zuidoostelijke deel van de wijk.
Ook al is de Wijkraad geen klachtenbureau, het zijn wel signalen die om een oplossing vragen. Als reactie zal worden gevraagd welke oplossingen men ziet voor de problemen. Opgemerkt wordt dat de verkeerssituatie op de Dierenriemstraat erg gevaarlijk is. Vooral als fietser moet je daar vaak uitwijken naar de stoep. De combinatie van smalle rijstrook, drukke fietsroute en automobilisten die vaak keihard komen aanrijden maakt het de situatie hier erg gevaarlijk. De beide reacties worden ook doorgestuurd naar de werkgroep Veiligheid en Verkeer.
 
Bijdrage bezorging wijkkrant Nummer 1
Er is een verzoek is binnengekomen om de bijdrage voor de bezorging van de wijkkrant te verhogen. Dit wordt niet als onredelijk gezien. Het bedrag is al jarenlang hetzelfde. Besloten wordt dit te overleggen met de voorzitter van Wijkplatform Selwerd. De bezorging blijkt over het algemeen prima te lopen.
 
Gesprek met de Energiewerkplaats.
Er is een goed gesprek gevoerd met de mensen van de energiewerkplaats. Besloten is om elkaar op de hoogte te houden. Als Wijkraad hebben we een groot belang bij een goed overzicht, opdat we niet tegen elkaar in rijden. Ieder doet zijn eigen ding. Waar mogelijk wordt samengewerkt of aangehangen bij Co-Creatie.
De Energiewerkplaats gaat aan de slag met het welkomstpakket. Ook de communicatie naar het publiek is een puntje. Binnen Co-Creatie wordt gewerkt aan een wijkpersbureau en daar kan het eventueel ook bij aanhaken.
 
Paddepoelpendel
Ook de ondersteuning bij het realiseren van de Paddepoelpendel wordt als vraag neergelegd bij de Energiewerkplaats.
Bestuurslid Klaas Leekstra heeft een plan van aanpak geschreven en rond laten gaan. Het is een visie en een spoorboekje rond de vraag: hoe te doen. Er is enige onduidelijkheid over de doelgroep. In principe kan de mobiel door iedereen worden gebruikt maar de ene doelgroep zal er meer gebruik van maken dan de andere. Een gedegen doelgroeponderzoek is daarom wel wenselijk. Hiervoor kan eventueel gebruik worden gemaakt van de Wijkcompas.
Het overleg met de Provincie heeft niets concreets opgeleverd. Door een verkeersdeskundige m is geadviseerd om in overleg te gaan met het OV-bureau. Het plan van aanpak wordt verder uitgewerkt. Er is inmiddels een initiatiefgroep in het leven geroepen.
 
Ontwikkelingen rond Co-Creatie
Het masterplan Kloppend Hart is nog niet vastgesteld. De bijeenkomst met wethouder De Rook zal wel doorgaan, maar krijgt een informeel karakter.
De vaststelling zal nu eind februari gaan plaatsvinden. Een maandje vertraging dus.
Er wordt naar gestreefd om de overhandiging van het masterplan toch een formeel tintje te geven. Het plan zal daarna aan de Raad worden aangeboden met het verzoek ter instemming. Qua status ligt dit tussen “ter kennisgeving” en “ter vaststelling” in.
 
Jeugdoverlast
Er is flink wat ophef over een rap van een groep Paddepoelster jongeren, en dan vooral over het gewelddadige karakter van de video. Het geeft wederom aan dat er een veiligheidsprobleem in de wijk is, maar het is niet aan de Wijkraad om dit op te lossen. Vanuit de publieke tribune wordt voorgesteld om de burgemeester les te laten geven op een “lts”-achtige school, dit in navolging van zijn partijgenoot Rutte.
 
Aanvraag bijdrage Luisterwijk
Er is een aanvraag binnengekomen voor een bijdrage van 1250 euro voor het project Luisterwijk. De gevraagde bijdrage is te groot om uit het budget van de wijkraad te subsidiëren. Mogelijk kan het vanuit het wijkbudget als er meer duidelijkheid is over de beschikking hiervan. Er wordt ook een bijdrage gevraagd van Selwerd. De conclusie is ook dat er wel een erg hoge bijdrage wordt gevraagd in verhouding tot de te verwachten belangstelling.
 
Nieuwjaarsreceptie
Dit jaar is er geen nieuwjaarsreceptie geweest. Voorgesteld wordt om in het komende jaar een nieuwjaarsreceptie te houden in het “kloppend hart”. In een wijkraadvergadering kort na de zomer zal dit worden bekeken.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn