Op 6 januari 2020 vergaderde de Wijkraad Paddepoel voor het eerst in het nieuwe jaar. We tekenden de volgende zaken voor u op.

Kennismaking met drie initiatiefnemers Energiewerkplaats Paddepoel

Drie vragen staan in dit overleg centraal: 1) gaan we samenwerken, 2) waarover en 3) het geld.

De Energiewerkplaats is voortgekomen uit Paddepoel Energiek. Er lopen al veel projecten in de wijk, maar er kan best meer. Het idee is om de expertise te bundelen. Daarbij wordt aangesloten bij Making City en Buurtwarmte.

Het sluit ook aan bij een eerder initiatief voor een “Wijkcorporatie”. Het gaat om het helpen met projecten en bewonersinitiatieven. Er is nog geen sprake van een juridische entiteit, de groep is alleen een paar keer bij elkaar geweest. Op de geldvraag wordt geantwoord dat het om verschillende geldstromen kan gaan en niet alleen om het wijkgeld.

De projecten liggen op het snijvlak van duurzaamheid en leefbaarheid. Bijvoorbeeld de wijktaxi in combinatie met laadpalen. Het gaat dus verder dan alleen energie.

De energiewerkplaats wordt gedreven door zzp’ers die hier overdag aan werken. De organisatiestructuur kan daardoor professioneler zijn en projecten van anderen juist versnellen. De werkplaats wil een dienstverlenende rol voor initiatieven en projecten gaan vervullen, maar het moet zich nog gaan zetten.

De voorzitter van de Wijkraad wil vooral een goed verband en een goed en effectief overleg. Uitgelegd wordt dat de juridische vorm van de werkplaats nog open staat: stichting, collectief of coöperatie.

Aan de orde komt ook het wijkvervoer. Vanuit de wijk ligt hiervoor een vraag en zo zijn er mogelijk meer voorbeelden denkbaar. Daar moeten sponsors voor worden gezocht. Maar de power om het van de grond te krijgen ontbreekt. Besloten wordt om dit in een kleiner comité op te pakken.

Van groot belang is ook de coördinatie. Dat zou kunnen binnen de wijkraad of Co-Creatie. Er wordt ook gekeken naar hoe het in Selwerd is geregeld. Daar zijn meer financiële mogelijkheden. Deze liggen er nu nog niet voor Paddepoel maar na dit tussenjaar 2020 zullen er mogelijk meer middelen beschikbaar komen.

Eén van de Wijkraadleden pleit voor een zakelijke benadering; een opdracht op basis van een vraag. De opdrachtgever bepaalt de behoefte. Dat is in dit geval dus de wijkraad.

Vanuit de werkplaats wordt hierop aangevuld dat dan in andere gevallen een andere instantie de opdrachtgever kan zijn, bijvoorbeeld de provincie of de gemeente. Vanuit de wijkraad wordt kennis van subsidiemogelijkheden genoemd

.

In klein comité wordt verder gesproken over de plannen.

Welkomstpakketten

Twee wijkbewoners en een lid van de Wijkraad hebben gesproken over een samen te stellen pakket voor mensen die nieuw zijn in de wijk. De vraag is vooral: hoe kom je aan de adressen. De AVG is een probleem en het enthousiasme bij het winkelcentrum is ook nogal gering.

Afgesproken wordt om de Energiewerkplaats te vragen om een projectvoorstel uit te werken. Daarin moet ook de doelstelling worden verwoord.

De Paddepoelsterbrug.

Dit punt wordt aan de orde gesteld door een aanwezige wijkbewoonster.

In een mededeling van het ministerie van infrastructuur heeft zij gelezen wat de plannen zijn voor de vaarroute van Delfzijl naar Rotterdam. De diepgang wordt iets verhoogd en er komen drie veerponten. Maar deze veren zijn allemaal in Friesland. Er ligt dus geen plan voor een veer ter vervanging van de Paddepoelsterbrug. De wijkbewoonster dringt er bij de Wijkraad op aan om hier bezwaar tegen aan te tekenen.

Daarnaast vraagt zij aandacht voor de verlichting van de alternatieve route langs het Jaagpad. Er is hier geen verlichting en veel jongeren moeten hier nu langs. Zij wijst er op dat hier vorig jaar nog een moord is gepleegd.

De voorzitter gaat er vanuit dat er vaart wordt gemaakt met een voorlopige voorziening. Gewezen wordt op het bericht van Rijkswaterstaat daarover. De fout ligt bij Rijkswaterstaat en de betrokken brugwachter is ook veroordeeld. De actiegroep Brug Trug is nog actief. Besloten wordt om eerst daar te informeren waar zij voor gaan. De actiegroep is goed in het mobiliseren. Besloten wordt de zaak te communiceren met actiegroep Brug Trug.

 

 Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn