Op maandag 2 december kwam de Wijkraad Paddepoel voor de laatste keer in dit kalenderjaar bijeen. Diverse zaken betreffende de wijk kwamen aan de orde. Hieronder stippen we er enkele aan.
 
Kennisfestival Ouderen
Twee leden van de Wijkraad bezochten op 29 november het Kennisfestival Ouderen langer vitaal & zelfstandig. Het ging vooral over de problemen waar ouderen tegenaan lopen. Er zaten veel items bij waar we wel wat mee kunnen, zeker in het kader van ons speerpunt ouderen. Steeds weer kwam de woonsituatie naar voren. Ook daar moeten we iets van vinden. Het heeft ook aanrakingspunten met het Kloppend hart. De wijk moet demografisch in balans zijn. De voorzitter denkt aan het ontwikkelen van een visie in de werkgroep. Een toekomstgericht en duurzaam plan, waarbij niet alleen naar het hart van de wijk wordt gekeken maar ook naar de andere delen. Hij ziet ook een parallel met het UDiHiG-project; woningen levensloopgeschikt maken.
Eén van de bestuursleden vertelt over de situatie in zijn eigen wooncomplex. Voor veel geld is hier een lift aangebracht. Maar omdat de drempels te hoog zijn, worden de woningen nu alleen aan 50-minners (veelal jongeren) verhuurd.
 
Watertap bij Outdoor Fitness
De watertap bij de Outdoor Fitness is nog niet geplaatst maar wel in gang gezet. De aansluiting is er al en in het voorjaar wordt de watertap aangesloten. De omgeving is na de werkzaamheden erg slordig achtergelaten. Hierover is contact opgenomen met Warmtestad.
 
Lichtjesfestival De Fontein
Vanuit De Fontein is een aanvraag binnengekomen voor een bijdrage aan het lichtjesfestival rond het Kerstverhaal op 18 december.
De aanvraag roept enkele vragen op. Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in Selwerd. De kerk zelf staat ook in de wijk Selwerd. En moet de wijkraad religieuze activiteiten subsidiëren?
Opgemerkt wordt dat in de aanhef van de aanvraag de suggestie wordt gedaan dat er ook ruimte is voor andere dan de christelijke benadering. Dit wordt verder niet uitgewerkt; de Heidense oorsprong van het Juul-feest komt nergens ter sprake.
Ondanks de vragen besluit de Wijkraad de gevraagde bijdrage van 225 euro toe te kennen. Bij de toekenning zullen ook de punten van kritiek worden doorgegeven. Ook moet er een verslagje voor de wijkkrant Nummer 1 worden aangeleverd.
 
Steenbokpleinfeest
Gevraagd wordt een bijdrage van 205 euro. De wijkraad gaat hiermee akkoord.
 
Winterfeest Paddepoel Zuidoost
Gevraagd wordt een bijdrage van 200 euro. Ook hiermee gaat de wijkraad akkoord. Daarbij wordt aangetekend dat het goed is dat er wat gebeurd in dit deel van de wijk.
 
Energiewerkplaats
Dit onderwerp is geagendeerd naar aanleiding van een artikel in de wijkkrant. Daarin wordt gesproken over een energiewerkplaats. Deze werkplaats heeft een prijs gewonnen in de manifestatie Let’s Gro. In het artikel wordt een voorschot genomen op de samenwerking met de Wijkraad, maar als Wijkraad weten we hier nog niets van. Twee leden van de Wijkraad gaan hierover in gesprek met de initiatiefnemers.
Het lijkt er op dat men werkt in de richting van een wijkbedrijf als is Selwerd.
Binnen de Wijkraad wordt verschillende gedacht over het belonen van wijkbewoners voor hun inzet in de wijk. Een deel van de Wijkraad vindt professionele ondersteuning prima maar dan niet vanuit de wijk. Dit moet dit gescheiden en transparant worden gehouden. Een ander deel van de Wijkraad heeft hier geen bezwaar tegen.
Er zal goed worden gekeken naar de samenhang. Paddepoel Energiek is ook een uitvloeisel van de werkgroep Bouw en Duurzaamheid. Ook het beperken van de activiteiten tot dat een klein deel van de wijk zal ter sprake komen.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn