Sinds deze zomer vindt u geen inhoudelijke verslagen van de vergaderingen van de Wijkraad meer in de wijkkrant Nummer 1. Dat ligt niet aan de redactie maar is een besluit van de Wijkraad zelf. In de krant staat nu alleen nog een summiere inhoudelijke opsomming. Wilt u meer informatie dan moet u hier zijn.
 
Vanaf nu is ons credo:
Twee weken nadat de sirene gaat,
Leest u hier wat niet in de wijkkrant staat.
 
 
Op maandag 7 oktober vergaderde de Wijkraad Paddepoel voor de tweede keer na het zomerreces. De eerste vergadering was in september. Dit was een vrijblijvende bijeenkomst “met de voeten op tafel” (inderdaad, niet zo netjes) en daar is geen verslag van opgemaakt.
Op 7 oktober kwamen er weer diverse zaken betreffende de wijk aan de orde. Hieronder stippen we er enkele aan.

Plaatsing laadpalen voor elektrische auto’s

Door een wijkbewoner wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheden tot plaatsen van laadpalen in de Plutolaan. In het kader van het project Making City is er geld voor twee laadpalen. Het plaatsen van laadpalen is vooral zinvol als het kan worden gecombineerd met een leefbaarheidsdoel, bijvoorbeeld de wijktaxi of een deelauto. Misschien zijn er afspraken te maken met de Paddepoel- pendeltaxi. Als plaats wordt gedacht aan Bernlef of de Plutozaal.
De wijkbewoner die hiervoor aandacht vraagt wil er wel een project van maken, maar alleen als daar draagvlak voor is.
Een punt van aandacht daarbij is dat het plaatsen van een laadpaal ten koste gaat van een reguliere parkeerplaats. Een plek op het parkeerterrein of bij de school lijkt daarom beter.
Het voorstel wordt meegenomen in het overleg met de wijkmobiel-organisatie. Ondertussen kan Making City een behoefteonderzoek gaan uitvoeren. Maar er is weinig tijd.
Geadviseerd wordt om vooral te investeren in mantelbuizen. Bijvoorbeeld in de buurt van Bernlef. Ook wordt gepleit voor een goede spreiding in de wijk. Maar de belangrijkste boodschap is om te investeren in de infrastructuur.

Gesprek met delegatie Paddepoel Energiek

Vorige week (is begin oktober) vond een gesprek gehad met Paddepoel Energiek. Het was vooral een uitwisseling van gedachten. Gesproken is over een wijkorganisatie/coöperatie. Van de kant van de wijkraad is duidelijk gemaakt dat er geen behoefte is aan een nieuwe organisatie zolang er geen beeld is waar deze voor zou moeten dienen. Maar een gebiedscoöperatie zou wel een optie kunnen zijn. Binnenkort komt er een vervolggesprek.

Verkeerscirculatieplan 2.0

De gemeente is hier mee bezig en komt waarschijnlijk in 2022 met concrete plannen. Het gaat om het verkeerscirculatieplan binnen de ring, stadsbreed (dus overal). Het nieuwe College wil meer voorrang voor voetgangers en fietsers.
De voorzitter van de Wijkraad gaat in gesprek met de voorzitters van Tuinwijk en Selwerd. Aanleiding is het openlijk distantiëren van de voorzitter van de Tuinwijk van het verkeersplan dat door de drie SPT-wijken is opgesteld. Dit plan is in gezamenlijk overleg gemaakt, en ook de bezwaren van Tuinwijk zijn er in meegenomen. Het distantiëren van Tuinwijk wordt daarom zeer betreurd.
Daarnaast gaat de voorzitter zijn collega’s praten over het wijkvervoer. Het hele wijkvervoersplan wordt ook stadsdeelbreed besproken met alle negen wijken.

Onderzoek Hanzehogeschool Burgerinittiatieven Gemeente Groningen

Er is een vraag binnengekomen van een vierdejaars student aan de Hanzehogeschool over project waarbij wordt onderzocht wat BIGG (BurgerinItiatieven Gemeente Groningen) kan betekenen voor burgerinitiatieven in Groningen. Een nuttige vraag. Vooral het inventariseren kan ook voor ons van belang zijn, zeker als het gaat om onze eigen speerpunten. Eén van de bestuursleden gaat dit oppakken.

Communicatie

Door één van de bestuursleden is een stukje over de wijkraad aangeleverd bij de redactie. De plaatsing is niet helemaal naar wens; hij had er meer witruimte in willen zien. Ook de combinatie van witte letters op een groene achtergrond werkt niet optimaal.
Over de wijkkrant als geheel wordt niet onverdeeld positief geoordeeld. Dit is eventueel ook iets om in te brengen in het gesprek met de Hanzeschool-student.
Tegelijkertijd is ook duidelijk dat we als wijkraad helemaal niets over de krant te zeggen hebben. De redactie bestaat uit vrijwilligers bestaat en afhankelijk is van wie er zin in heeft om daar deel van uit te maken.
Een ander nadeel is dat het vooral oud nieuws is en het is vooral gericht op de bewoners van Paddepoel noord.
De conclusie is dat we een stap vooruit hebben gemaakt maar er nog niet zijn. De portefeuillehouder Communicatie met de wijkkrant om tafel. De mogelijkheid ligt er om meer budget te besteden aan de krant voor eventueel een betere kwaliteit papier.

Ontwikkelingen in de wijk - Masterplan Hart van de wijk.

Het masterplan moet eind dit jaar klaar zijn. Het gaat niet alleen om het winkelcentrum; er wordt naar het hele gebied gekeken. Alle toekomstige bouwplannen moeten worden getoetst aan het masterplan. Het Lab komt één keer in de maand bijeen. Behalve de wijkraad, doen daar twee corporaties aan mee, de CVvE van het winkelcentrum. Mevrouw Schram begeleidt dit alles.

 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn