Op maandag 6 mei vergaderde de wijkraad Paddepoel. Op de agenda stonden deze keer vooral organisatorische zaken, zoals communicatie en de planning van de komende jaarvergadering. Over de jaarvergadering en wat daar aan de orde komt leest u elders in deze krant meer.

Campers op de Wilgenlaan

Er is op het secretariaat een melding binnengekomen van een van de bewoners van de Wilgenlaan. Daar wordt overlast ervaren van een groot aantal langdurig geparkeerde campers. Twee leden van de wijkraad hebben er een kijkje genomen en geconstateerd

dat dat inderdaad het geval is. Een van de campers is zelfs voorzien van een wielklem.

De wijkraad is echter geen klachtenbureau. We kunnen in een dergelijk geval niet meer doen dan verwijzen naar het meldpunt overlast van de gemeente. Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door bewoners van andere wijken waar men te maken heeft met betaald parkeren.

Inmiddels heeft de gemeente, na melding, direct actie ondernomen met het attenderen van de eigenaren op een verbod om langdurig het voertuig te parkeren langs de openbare weg en de aankondiging van verwijderen van het voertuig als de eigenaar dat niet zelf doet.

Groen-acties.

Op een aantal plekken in de wijk hebben bewoners spontaan hun omgeving verfraaid met het planten van bloemen en bloeiende struiken. De wijkraad ondersteunt deze spontane zogenaamde “ Guerilla Gardening “, waar nodig ook met een bescheiden financiële ondersteuning.

Ondersteunende wijkorganisatie; stichting of coörperatie.

Meer en meer komt er vraag naar een organisatie die practische hulp kan bieden aan nieuwe initiatieven en deze kan ondersteunen. Bijvoorbeeld met voorzieningen als [ tijdelijke ] werkruimte, administratieve en financiële ondersteuning, advies op het gebied van organisatie en dergelijke. Het gaat hier nadrukkelijk om ondersteunen van initiatieven die uit de wijk komen.

De wijkraad denkt hierbij vooral aan de oprichting van een stichting. Een slagvaardige stichting die ook als portaal kan werken naar gemeente voor het faciliteren van wijkinitiatieven. Twee leden van de wijkraad gaan de eerste ideeën uitwerken in een voorstel voor een structuur en werkwijze.

Stadsbreed verkeersplan.

De gemeente heeft een verkeerskundig onderzoeksbureau opdracht gegeven om te werken aan een voorstel voor een nieuw stedelijk verkeersplan, het zogenaamde verkeerscirculatieplan 2.0. Dit betreft een visie op een nieuwe wijze van regelen van

het verkeer binnen de ring. Het betreffende bureau gaat hiervoor in de verschillende wijken ook ideeën ophalen. In onze wijk wordt in een van de werkgroepen van Co-creatie gedacht en gesproken over de mogelijkheid van een nieuw OV knooppunt op het industrieterrein De Hoogte. Aan dit plan zitten een aantal “ haken en ogen “, maar een groot voordeel van het plan zal zijn dat de bussen van en naar het Zernike niet meer

door de wijk hoeven te rijden. De wijkraad gaat deze ideeën bespreken met de wijkorganisaties van Selwerd en Tuinwijk.            

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn