Op maandag 1 april vergaderde de Wijkraad Paddepoel. Op de agenda stonden geen grappen maar alleen serieuze onderwerpen die de wijk betreffen. Te gast waren drie mensen die betrokken zijn bij de stichting Wijkmobiel.

Voor het eerst was er ook belangstelling vanuit de wijk om er bij te zijn. Dat stellen we erg op prijs. Wilt u ook een keer een vergadering van de Wijkraad Paddepoel bijwonen? Dat kan. Onze volgende vergadering is op 6 mei om 20.00 in ons kantoor in de Vensterschool. U bent welkom!

 

Overleg Stichting Welmobiel (Wijkmobiel)

Het initiatief voor de Wijkmobiel (om juridische redenen, nu genaamd: Wel Mobiel) is gekomen via de stichting Duurzaam Groningen. Vanuit Lentis in Vinkhuizen kwam de vraag om een vorm van vervoer te realiseren waarvan ouderen zonder eigen vervoer gebruik kunnen maken om naar een buurtrestaurant of een dagbesteding te gaan. Via een leasebedrijf en ondernemer uit de Randstad kwam men uiteindelijk bij de heer Assink terecht. Assink is ondernemer/arbeidsbemiddelaar en hij heeft de stichting Wijkmobiel opgericht.

De Wijkmobiel is gestart in Vinkhuizen onder de naam Vinkmobiel. De start was in december. De eerste twee maanden was het gebruik gratis; nu wordt een bijdrage van twee euro gevraagd. Het streven om dit naar één euro per rit terug te brengen lijkt haalbaar. Om het project levensvatbaar te maken zouden er eigenlijk minimaal vijf wijken moeten zijn waar er twee autootjes rijden.

Voor een project als dit kunnen geen activeringsgelden meer worden opgevraagd; een aanvraag kan alleen worden gedaan vanuit een initiatiefgroep uit de wijk.

De ervaringen in Vinkhuizen zijn erg goed. Er rijden twee autootjes en een derde staat op reserve. En er is een bakje beschikbaar om aan de autootjes vast te koppelen voor het vervoer van zaken. Er is in Vinkhuizen grote tevredenheid bij de gebruikers.

Het Wijkmobielconcept heeft geen winstoogmerk en is daarom ook ondergebracht in een stichting. De autootjes worden bestuurd door vrijwilligers en mensen met een participatiebaan. De Wijkmobiel kan op één accu ongeveer 70 km rijden. Het is alleen bedoeld voor vervoer binnen de wijk, geen taxi en geen WMO-vervoer. Er worden alleen enkele ritjes gemaakt, geen dienstregeling en dus ook geen onnodige omritten. Voor regulier vervoer (buurtbusje) komt de Wijkmobiel ook niet in aanmerking omdat dit een vergunning vereist. Iedereen kan in aanmerking komen voor vervoer, maar de doelgroep is de ouderen. Vervoer van deur tot deur in de wijk.

Wat is er nodig om de Wijkmobiel ook in Paddepoel te laten rijden? Vooral een commitment vanuit de wijk en geld. Per autootje is per jaar een bedrag van 25.000 euro benodigd. Er kan daarbij aan twee gemeentelijke subsidiemogelijkheden worden gedacht: 1) het armoedebeleid en 2) het ouderenbeleid. Voorwaarde voor een bijdrage vanuit het armoedebeleid is dat deze niet door de stichting Wijkmobiel worden ingediend, maar alleen vanuit de wijk zelf. De ritopbrengst is niet zo essentieel; alleen nodig om een gaat in de exploitatie te dichten.

Door de Wijkraad wordt gedacht aan een gezamenlijk optreden en daarom moet gekeken worden wie hiervoor een initiatiefgroep willen vormen.

Gewezen wordt op de werkwijze in Vinkhuizen. Daar is vanuit het Wijkoverleg Vinkhuizen (WOV) het seniorenplatform met specifieke contactgroepen opgezet. Deze worden mede vanuit de Stichting Noorden Duurzaam gefaciliteerd. Op deze manier wordt de doelgroep georganiseerd. De gemeente wil dat het een initiatief van de wijk is, waarin de doelgroep vertegenwoordigd is. Wijkmobiel voert het alleen uit.

De voorzitter van de Wijkraad denkt dat dit een mooi initiatief is om op te pakken in het kader van de Co-Creatie Paddepoel. Assink biedt aan om in mei alvast, ter promotie, een autootje in Paddepoel te laten rijden.

 

Keuzes uit Wijkmemorie-kwartetspel

Vanuit Co-Creatie Paddepoel is een kwartetspel ontwikkeld waarop de wensen vanuit de wijk zijn gevisualiseerd. De Wijkraad heeft deze wensen als uitgangspunt genomen bij het bepalen waar het aan de Wijkraad toebedeelde wijkbudget besteedt zou moeten worden.

Hieruit kwamen als de drie meest gewilde initiatieven: 1) het plaatsen dan wel herplaatsen van de mozaïekbankjes, 2) een aantal initiatieven rond groen en water in de wijk en 3) het uitdelen van welkomstpakketten aan nieuwe wijkbewoners. Het welkomstpakket moet vooral ook dienen om de bewustwording van het deel uitmaken van een wijk te bevorderen.

Uitgaande van de beschikbaarheid van ongeveer 25.000 euro wordt tot de volgende verdeling besloten: 10.000 euro voor zowel de mozaïekbankjes als het groenplan en 5000 voor de welkomstpakketten.

Vuile vijvers

Via de website is bij de Wijkraad een vraag binnengekomen over de vervuiling van de vijver en de daaraan grenzende bosjes tussen het tankstation aan de Pleiadenlaan,en de Wilgenlaan. Volgens meldster is het daar heel erg gesteld met het zwerfafval. Meerkoetjes zitten te broeden in een zee van plastic.

De vraag is door ons neergelegd bij de stadsdeelbeheerder. Hij adviseert om dit soort klachten te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 14 050 bellen. En als u er dan ook nog een foto bij kan leveren is dat helemaal mooi.

Paddepoelsterbrug

Op 26 maart is er door Rijkswaterstaat opnieuw een bijeenkomst over de Paddepoelsterbrug gehouden. Het Comité Brug Terug werkt er hard aan om de brug terug te krijgen. Maar de houding van Rijkswaterstaat blijft vrij massief. Op 26 maart was er helaas geen vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig.

De aanwezige omwonenden gaven aan dat ze het gevoel hadden dat ze werden belogen, geen informatie kregen en vooral dat er geen open kaart wordt gespeeld. Men wil niet vijf jaar wachten voordat er een oplossing komt en zijn niet tevreden over de ingenomen houding.

De kosten van mogelijke maatregelen zijn: een pontje kost 3 ton, een tijdelijke fietsbrug 1,5 miljoen en herstel van de brug zou 7,5 ton gaan kosten. Er komt nog een vervolgoverleg.

Naar aanleiding hiervan wordt ook aandacht gevraagd voor de verlichting langs het Reitdiep richting Dorkwerd. Dit is de alternatieve route nu de brug er uit ligt en het is daar pikkedonker.

Jaarvergadering

De Jaarvergadering wordt gepland op 29 mei. Wat de agendapunten zullen zijn, wordt in mei besproken. Maar noteer de datum alvast in uw agenda!

Communicatie

De afgelopen maanden is er vanuit de Wijkraad gesproken over het samenvoegen van alle redactionele activiteiten tot één allesomvattende wijkredactie. Dit naar het voorbeeld van hoe het in de wijk Vinkhuizen is georganiseerd. Helaas blijkt deze, in onze buurwijk zo succesvolle aanpak, niet mogelijk in Paddepoel. De redactie van de wijkkrant ziet er geen brood in en vreest voor extra werk. We gaan dus vooralsnog door op de oude voet.

Agpo-Ferroli

In een uitzending van het tv-programma Kassa is gewaarschuwd over de Agpo-Ferroli cv-ketels. Deze zijn brandgevaarlijk. In een groot deel van de woningen in het Zuidoosten van onze wijk zijn deze ketels aangebracht. Oppassen dus!

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn