Op maandag 4 maart vergaderde de Wijkraad Paddepoel alweer voor de derde keer in 2019. Er werd overlegd met WIJ-team en WerkPro/Cosis over het Gebeidsondersteunende netwerk, hoe verder met de Paddepoelsterbrug en over de vraag of we een "broedplek" willen.

 

 

 Overleg met WerkPro WIJ-Selwerd en Cosis over GON

De Wijkraad voert elk kwartaal een overleg met de manager van WIJ-Selwerd (hier valt ook Paddepoel onder) over alles wat er op zorggebied speelt in de wijk. In de maart-vergadering is dat overleg wat breder getrokken, ook Cosis (vroeger heette dat NOVO) en WerkPro namen hieraan deel. Onderwerp van gesprek was de invoering van het GON (Gebied ondersteunend netwerk), per 1 januari. Via het GON wordt de langdurige begeleiding in het kader van de WMO geregeld. Tot vorig jaar werd dit door een groot aantal organisaties uitgevoerd. Sinds 1 januari is gekozen voor een hele andere aanpak; meer vanuit de wijken en met één organisatie die de regie voert. In ons stadsdeel wordt dit uitgevoerd door de combinatie van Cosis en WerkPro.

Tegelijk met de invoering van het GON is er een bezuiniging doorgevoerd. En een pittige bezuiniging van nog net geen 30%, voor dit jaar. In Paddepoel maken ongeveer 200 mensen gebruik van de ondersteuning vanuit het GON. De afgelopen maanden is er alles aan gedaan om te zorgen dat er met iedereen is gesproken en dat geregeld is dat de ondersteuning per 1 januari 2019 geregeld is. Iedere cliënt krijgt wat die voorheen ook kreeg en met dezelfde begeleider.

Het is bedoeling om het in de komende jaren op een andere manier te regelen; eenvoudiger en meer in de vorm van een algemene voorziening. Bijvoorbeeld door een aanpak zoals in zoals in Bernlef, een inloopfaciliteit in combinatie met vrijwilligersinzet. Het opbouwen van een sociaal netwerk is erg belangrijk; sommige cliënten zien nu alleen nog maar professionele hulpverleners. Een voorbeeld waar dat heel goed werkt is de mannengroep in Vinkhuizen. Kijken op wijkniveau naar wat er mogelijk is. Maatwerk en meer op preventie gericht.

Opmerkelijk is dat de hulpvraag in Hoogkerk een stuk lager ligt dan in de andere wijken. Klaarblijkelijk is hier nog altijd sprake van een meer dorpse sociale cohesie. Hetzelfde doet zich namelijk voor in ten Boer.

Het gaat vooral om wat de mensen nodig hebben en om de samenwerking in de wijk. De filosofie van de WIJ-teams wordt hier doorgetrokken. Er wordt veel samengewerkt en het loopt soepel. Het gaat om een landelijke operatie waarin Groningen de eerste grote stad is die hiermee aan de slag gaat.

De Wijkraad maakte zich aanvankelijk zorgen over de omvangrijke bezuiniging, maar de gevolgen blijken het mee te vallen. Mocht het verslechteren, dan gaan we dit als signaal afgeven bij de gemeente. De Wijkraad vindt goede zorg is belangrijk voor de wijk.

Gezamenlijk optrekken van WIJ, GON en Wijkraad wordt door alle betrokkenen van belang geacht. Het onderwerp sociale cohesie en eenzaamheid zijn één van de drie speerpunten van de Wijkraad.

Broedplek

Al lange tijd is de Wijkraad, via het Co-Creatie-proces, op zoek naar een broedplaats in de wijk. Een plaats waar verschillende groepen die nu nog geen eigen plek hebben terecht voor hun activiteiten. Er komt nu binnenkort een plek vrij, die hier geschikt lijkt te zijn. Of het gaat lukken is nog de vraag, maar de Wijkraad gaat er in ieder geval zijn uiterste best voor den.

Voortgang Co-Creatie

Binnen Co-Creatie worden, naar het oordeel van de Wijkraad, te weinig concrete resultaten geboekt. We zijn nu vier jaar bezig en het blijkt weerbarstig. Als voorbeelden van waar het aan resultaat ontbreekt zijn: de Reitdiepzone, het centrum van de wijk en het Venuspark (deel II).

Wijkmobiel (de Paddepoelpendel)

De aanbieders van de Wijkmobiel willen graag in gesprek met de Wijkraad over de mogelijkheden voor deze voorziening in Paddepoel. Er lijkt in de wijk wel belangstelling te zijn voor deze dienst. En een naam is ook al bedacht: de Paddepoelpendel. Het gaat om het soort taxidienst zoals dat in onze buurwijk Vinkhuizen al een poosje draait. Dit gesprek zal plaatsvinden in de Wijkraadvergadering van april.

Paddepoelsterbrug

Twee leden van de Wijkraad hebben in januari de inloopbijeenkomst over de Paddepoelsterbrug bezocht. Het bleek meer een bijeenkomst te zijn om ideeën op te halen dan om te informeren. Rijkswaterstaat lijkt niet van plan te zijn om de brug snel terug te plaatsen. De aanvaring waardoor de brug er uit is komen te liggen, is het gevolg van een menselijke fout veroorzaakt door het op afstand bedienen van de brug. Daar is geen verzekering voor afgesloten en dus moet een reparatie uit de algemene middelen bekostigd worden. Rijkswaterstaat richt zich op een ontwerp voor een nieuwe brug, waarvan duidelijk is dat deze er voorlopig nog niet zal liggen. Genoemd wordt 2025. Het wordt dus op de lange baan geschoven.

De voorzitter van de Wijkraad heeft een schriftelijke reactie achtergelaten waarin hij wijst op het belang van deze verbinding voor de noordelijke stadswijken en de noodzaak dat deze er voor de aanvang van het fiets- en wandelseizoen er weer in zou moeten liggen.

De zaak lijkt niet zozeer een regionale of lokale kwestie maar een Rijksaangelegenheid. Het is dan ook zaak om het aanhangig te maken bij de minister. De Wijkraad heeft alle argumenten op een rij gezet en nauwkeurig gecontroleerd of al onze informatie hard en onweerlegbaar is. Op basis daarvan heeft de Wijkraad een brief gestuurd naar het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat. In deze brief wordt ook aandacht gevraagd voor problemen die zijn ontstaan door de wijze van bediening. De integrale brief staat op onze wijkwebsite www.paddepoel.info.

De reactie van de Wijkraad wordt ondersteund door de deelnemers aan het Stadsdeeloverleg West. Dit is het overleg dat drie keer per jaar wordt gehouden en waaraan de wijkorganisaties van Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk, Vinkhuizen, De Held en Hoogkerk deelnemen. Vanuit dit overleg is een brief naar de gemeente gestuurd met het dringende verzoek om actie te ondernemen. Ook deze vindt u terug op de wijkwebsite.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn