Op maandag 4 februari vergaderde de Wijkraad Paddepoel alweer voor de tweede keer in 2019. Op de februari-vergadering stonden twee onderwerpen centraal: veiligheid en de Paddepoelsterbrug.

 

Veiligheid

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van Co-Creatie bleek dat een aantal bewoners van de Voermanstraat zich onveilig gevoeld hebben eind december. De gemeente heeft de direct betrokkenen persoonlijk uitgenodigd voor een overleg hierover met de burgemeester.

Het blijkt nog steeds dat in dit deel van de wijk het “nieuwe” en het “oude” deel erg met de rug naar elkaar toe staan. Als één van de oorzaken hiervan wordt genoemd dat de bewoners van het nieuwe deel van de wijk niet welkom waren (in ieder geval zich niet welkom voelden) op de door IN (nu Lefier) in het verleden georganiseerde buurtbijeenkomsten.

Maar het probleem dat zich rond de jaarwisseling manifesteerde, komt waarschijnlijk niet uit de buurt. Hier is een groepje mensen bezig geweest die de behoefte heeft om zich af te zetten tegen van alles en vooral het gezag. Dat manifesteerde zich nu hier in Paddepoel, maar in het verleden gebeurde dit ook in de Tuinwijk, Hoogkerk (ook nu) of aan de Hereweg.

De Wijkraad stelt vast dat de door de gemeente en Co-Creatie ingezette acties erg goed zijn, maar dat de communicatie wel wat beter had gekund.

Paddepoelsterbrug

Twee leden van de Wijkraad hebben de inloopbijeenkomst over de Paddepoelsterbrug bezocht. Het bleek meer een bijeenkomst te zijn om ideeën op te halen dan om te informeren. Rijkswaterstaat lijkt niet van plan te zijn om de brug snel terug te plaatsen. De aanvaring waardoor de brug er uit is komen te liggen, is het gevolg van een menselijke fout veroorzaakt door het op afstand bedienen van de brug. Daar is geen verzekering voor afgesloten en dus moet een reparatie uit de algemene middelen bekostigd worden. Rijkswaterstaat lijkt zich daarom nu te richten op een ontwerp voor een nieuwe brug, maar deze zal er voorlopig nog niet liggen. Genoemd wordt 2025. Het wordt dus op de lange baan geschoven.

De voorzitter van de Wijkraad heeft een schriftelijke reactie achtergelaten waarin hij wijst op het belang van deze verbinding voor de noordelijke stadswijken en de noodzaak dat deze er voor de aanvang van het fiets- en wandelseizoen er weer in zou moeten liggen.

De zaak lijkt niet zozeer een regionale of lokale kwestie maar een Rijksaangelegenheid. Het is dan ook zaak om het aanhangig te maken bij de minister. De Wijkraad gaat eerst alle argumenten op een rij zetten en nauwkeurig controleren of al onze informatie hard en onweerlegbaar is. Ook is belangrijk om te weten wat het standpunt van de gemeente is.

Op basis van alle beschikbare en gecontroleerde gegevens gaat de Wijkraad een brief opstellen richting minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer. In deze brief wordt ook aandacht gevraagd voor problemen die zijn ontstaan door de wijze van bediening.

Een keer een vergadering van de Wijkraad Paddepoel bijwonen? Dat kan. Onze volgende vergadering is op 4 maart om 20.00 in ons kantoor in de Vensterschool. U bent welkom!

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn