Op maandag 7 januari, een week na de zo turbulent verlopen jaarwisseling, vergaderde de Wijkraad Paddepoel voor het eerst in het nieuwe kalenderjaar. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

 

Wat wil de Wijkraad in 2019

Enkele ideeën die op de vergadering naar voren kwamen waren:

  • Elke wijkraadvergadering met minimaal 10 belangstellende bewoners erbij. Meer naar buiten treden en betrokkenheid mobiliseren.
  • Een jaarplan maken en daarop sturen, ook wat betreft de financiën. Dit plan wordt vooraf vastgesteld op basis van onze visie op de wijk.
  • Meer benadrukken van de drie speerpunten, zowel bij de inzet van het Co-Creatie-budget als het Wijkraadbudget. Deze speerpunten verder uitwerken en concretiseren. En meer communicatie. Meer bekendheid geven aan het wijkbudget en de wijkbewoners oproepen om met ideeën te komen en dat daar geld beschikbaar is.
  • Het jaar 2019 wordt het vijfde Co-Creatiejaar. Ook hier willen we de nodige aandacht aan besteden. De resultaten, zowel groot als klein, worden belicht in een lustrumuitgave, eventueel in combinatie met een fototentoonstelling.

Conclusie: goede communicatie, meer mensen bereiken en aandacht voor de speerpunten.

Paddepoelsterbrug

Van een wijkbewoner ontvingen we een mail over de Paddepoelsterbrug. Deze brug ligt er al enige tijd uit. Later deze maand houdt Rijkswaterstaat hierover een inloopbijeenkomst. Het is nog niet helder wat de plannen zijn. Het gerucht gaat dat er zou worden nagedacht over een oplossing waarbij een aanvaring niet meer kan; dus de hoogte in.

De Wijkraad wil, alvorens zij een standpunt gaat bepalen, eerst meer informatie. Een delegatie gaat de inloopbijeenkomst bezoeken. Wat ook uitgediept zal moeten worden is wat het belang van Rijkswaterstaat is: willen ze de bruggen in stand houden of juist niet.

Formatie nieuw College van B&W

Vanuit de gezamenlijke wijken in ons deel van de stad is er een schrijven uitgegaan naar de formateur van het nieuwe College waarin kenbaar wordt gemaakt dat de wijkorganisaties in dit stadsdeel erg hechten aan het wijkgerichte werken zoals dat de afgelopen periode vorm heeft gekregen.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn