Op 5 november was eerste vergadering van de Wijkraad Paddepoel in de wintertijd. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

 GON

Binnenkort gaat het GON (Gebied ondersteunend netwerk) van start. In stadsdeel west is dit gegund aan de combinatie WerkPro en Cosis. De Wijkraad sprak daarover met Berna Holleboom (WIJ Selwerd) en Marga à Nijeholt (WerkPro). Het GON gaat naast WIJ opereren. Nu zijn er nog tussen de 120 en 170 organisaties die zich bezig houden met de langdurige begeleiding in het kader van de WMO. Hoe laten we deze doelgroep meedoen in de samenleving, dat is de kerntaak van de WMO. Globaal gaat WIJ over de kort durende ondersteuning en het GON over de langdurige ondersteuning.

WIJ geeft de indicatie af en het GON geeft daar het vervolg aan. WerkPro/Cosis krijgt een lump sum die hiervoor beschikbaar is en wordt verantwoordelijk voor alle mensen die begeleiding moeten krijgen. GON gaat in op 1 januari. De eerste stap zal zijn om met alle in dit werkgebied opererende organisaties een overeenkomst te sluiten. Werkpro en Cosis hebben daarin de regierol. Bij de aanbesteding is bepaald dat de lump sum jaarlijks wordt ingekrompen met 15%. In de gehele stad gaat het om 2500 mensen, in stadsdeel west om 687 en in het WIJ Selwerd-gebied om 360 personen.

De aanpak zal efficiënter moet dan nu en ook meer wijkgericht. Nu is de werkwijze veelal nog individueel. De intentie is om er naar toe werken dat cliënten ook iets in de wijk gaan doen. Daarvoor worden laagdrempelige voorzieningen aangeboden, zoals bij bijvoorbeeld in Bernlef. En er wordt beter ingezoomd op wat er goed gaat in de wijk.

Afgesproken wordt dat de beide organisaties regelmatig hierover met de Wijkraad van gedachten blijven wisselen.

Verkeerssituatie

Via website ontving de Wijkraad een mail over de verkeerssituatie in een deel van de wijk. Het gaat vooral om hard rijden en het negeren eenrichtingsverkeer. Door een lid van Wijkraad is de situatie ter plekke bekeken. De aangebrachte zaken werden op dat moment niet zo ervaren, maar wel werd geconstateerd dat het er erg druk is en ook dat de straat bomvol met auto’s staat. De Wijkraad is blij deze signalen te ontvangen en neemt ze ook serieus. In dit geval wordt het signaal doorgegeven aan de werkgroep Verkeer van Co-Creatie.

Communicatieplan

De wijkraad werkt aan een communicatieplan. Bekeken wordt welke kanalen worden gebruikt om de werkzaamheden te communiceren. Zo blijken de website en Facebook nauwelijks bekend te zijn. Bekeken wordt wat we daarmee gaan doen. Daarnaast wil de wijkraad graag gebruik maken van de schermen op het winkelcentrum om wijkbewoners te informeren.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn