Op 3 september vergaderde Wijkraad Paddepoel voor het eerst na het zomerreces. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

 GON

De aanbesteding van het GebiedsOndersteunend Netwerk (GON) is afgerond. Het project is gegund aan de samenwerking van WerkPro en Cosis. Het gaat vooral over de coördinatie van de zorgvragen. De Wijkraad wil graag kennis maken met de uitvoerders van dit project en gaat hen uitnodigen op een Wijkraadsvergadering om kennis te maken.

Kennismaking met René Raap

René Raap is wijkbewoner en heeft belangstelling getoond voor een bestuursfunctie binnen de Wijkraad. Hij woont sinds 2012 in de wijk Paddepoel en is werkzaam als communicatie expert. Tijdens de kennismaking komt de vraag op of het niet tijd wordt om, net als ongeveer tien jaar geleden, weer eens door de wijk te gaan met de SRV-bus of iets soortgelijks. Doel was toen en zal ook nu zijn: bekendheid vergroten en inventariseren wat de wensen van de wijkbewoners zijn.

Co-Creatie

De film over het Kloppend Hart van de wijk is klaar en erg mooi geworden. Op 27 september vindt de presentatie plaats op de bijeenkomst van Co-Creatie.
En verder is er een ontwerp vervaardigd voor een bruggetje van het Winkelcentrum via de sportvelden naar de Vensterschool.

 

UDiHiG

En ook aan de orde kwam, wat we wel de afkorting van het jaar mogen noemen: het UDiHiG. Gewoon even vijf keer achter elkaar hardop uitspreken en het wordt vanzelfsprekend. Waar de letters voor staan, maken we aan het eind van dit artikel bekend. Het UDiHiG is een project van een aantal organisaties waaronder: de RuG, de TU Delft, de Hanzehogeschool, het UMCG, de Gemeente en de Wijkraad.

Hoe kunnen we de verouderde nieuwbouwwijken uit de jaren `60 zo aanpassen dat er een gezonde leefomgeving wordt gerealiseerd. Paddepoel is opgebouwd op basis van de in die periode gebruikelijke stempelstructuur. Overal in het land komen wijken met een dergelijke structuur voor. De ruimtelijke problemen die hiermee samenhangen spelen dus op verschillende plekken in Nederland. Voor het project dat nu wordt opgestart in Paddepoel is een flinke landelijke subsidie beschikbaar gesteld. Het gaat om concrete voorstellen voor de herinrichting van een wijk als Paddepoel en sluit daarmee ook nauw aan op het co-creatieproces. Het gaat om belangrijke thema’s. Er komt een doordachte herstructurering van de wijk die er voor dient te zorgen dat de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van de wijk goed voor elkaar komt.

Het project zal worden gecoördineerd door een, nog aan te stellen, wetenschapper. Van belang is dat het ook wordt aangehaakt aan het proces dat nu op gang komt rond het Kloppend hart van de wijk. Het mooie is dat er aan dit project ook capaciteit en middelen zijn gekoppeld. Er zal veel power achter zitten; een beweging die niet meer te stuiten is.

Oplossing

UDiHiG betekent Urban Design for Improving Health in Groningen. Snel weer vergeten, gewoon UDiHiG!

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn