Op 4 juni vergaderde Wijkraad Paddepoel. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

In het Reitdiepgebied wordt momenteel flink gebouwd. Eén van de wijkraadsleden heeft de inloopavond “ontwikkeling voormalig ACM-terrein” bezocht. De plannen zijn aangepast. Om de realisatie mogelijk te maken is er flink gepuzzeld, waarbij de bezwaren van de Marqant-bewoners zijn meegenomen. De meeste mensen leken wel gecharmeerd van de plannen. De trap van het oude stadhuis wordt verwerkt in het te bouwen complex.

Het volgende project dat wordt ontwikkeld is dat op de locatie van de voormalige Gem-beton.

Binnenkort vindt er weer een bijeenkomst met de andere wijkorganisaties uit ons deel van de stad met de gemeente plaats. De Wijkraad Paddepoel gaat hier de verkeersstromen in de wijk ter sprake brengen. Vorig jaar is op de Eikenlaan een onderzoek gehouden naar de herkomst van het autoverkeer. Daarbij is aangetoond dat het meeste verkeer bestemmingsverkeer is. Hoe zit dit in het gebied van Zonnelaan en wat is het neveneffect voor het winkelcentrum. En kan hiervoor een onderzoeksopdracht uitgaan?

De Wijkraad vergadert nog één keer voor de zomervakantie. Dat is op 2 juli. Dan vindt eerst het reguliere overleg met de manager van het WIJ-team plaats en daarna gaan de voeten op tafel en wordt gebrainstormd over wat we later dit jaar gaan oppakken.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn