Op 7 mei vergaderde Wijkraad Paddepoel. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

 

Werkwijze Wijkraad

De Wijkraad bestaat dit jaar 25 en dat is een goede gelegenheid om eens naar jezelf te kijken. Functioneren we nog op een goed manier?. Bij het bestuderen van de statuten blijkt dat het ontbreken van een “Raad van Aangeslotenen” de grootste frictie is. De aangeslotenen zouden rechtspersonen moeten zijn die op sociaal/maatschappelijk gebied iets doen in de wijk.

De vraag is of de Raad van aangeslotenen wel ooit heeft gefunctioneerd, of dat het alleen een ideaalplaatje was. Dit gaan we eens navragen bij één van de oprichters. De opzet past overigens wel perfect bij ons streven naar meer netwerken.

Het bestuur functioneert verder wel zoals geregeld, behalve dat we niet aan het minimaal vereiste aantal bestuursleden komen. We zouden veel sterker staan als we kunnen aantonen dat we breed worden gedragen. De Wijkraad gaat nadrukkelijk op zoek naar nieuwe bestuursleden, om te beginnen op de jaarvergadering.

In het bijzonder jongeren en vrouwen zijn ondervertegenwoordigd. Vooral het ontbreken van vrouwen in de Wijkraad Paddepoel is heel merkwaardig, omdat over het algemeen vrouwen in wijkorganisaties juist wel erg goed vertegenwoordigd zijn.

Aanvraag speeltoestellen Bessemoerpark

Het initiatief voor het plaatsen van speeltoestellen in het Bessemoerpark is afkomstig van een bewoner van Paddepoel Zuidoost. In de aanvankelijke opzet mochten er in het ecologische Bessemoerpark alleen ecologische spelvoorzieningen worden aangebracht, maar deze regel is wat verruimd. Een schommel mag nu bijvoorbeeld ook wel.

Het gevraagde bedrag is wel wat aan de hoge kant. En hoe gaan we dit financieren.

De wijk beschikt over een wijkbudget van 30.000. In de voorgaande jaren is dit ingeschoven in Co-creatie, maar voor dit jaar staan alle mogelijkheden nog open. Uitgangspunt is wel dat het wordt gekoppeld aan onze speerpunten. Vastgesteld wordt dat er per speerpunt 10.000 euro beschikbaar is en daarvan voor elk wijkdeel 2500 euro. Dat zou (vooralsnog) in dit geval het maximale toe te kennen bedrag zijn. Besloten wordt om een bedrag van 2500 euro voor dit doel aan te vragen vanuit het wijkbudget.

Venuspark

Naar aanleiding hiervan komt ook het Venuspark ter sprake. De algemene indruk is dat het erg mooi gaat worden, maar er is teleurstelling over de padenstructuur. Afgesproken was om deze in één keer aan te leggen en dat is alleen in het fase1-gebied gebeurd. Het promotiebord is wel erg mooi.

Aanvraag Luisterwijk

Deze aanvraag komt vanuit de Tuinwijk. De Wijkraad Paddepoel stelt hiervoor een bijdrage van 300 euro beschikbaar, onder de voorwaarde dat er ook een concert in de wijk Paddepoel wordt gegeven.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn