Op 5 maart vergaderde Wijkraad Paddepoel. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. Dat doen we altijd in onze kantoorruimte in de vensterschool SPT. En dat was deze keer even schrikken. De buitenmuur van ons kantoor was zwaar gehavend. Uit informatie bleek dat al het dak- en loketlood van de Vensterschool in december door criminelen is weggehaald. Waarschijnlijk waren de vandalen uit op een extra zakcentje, maar de kostenpost is waarschijnlijk vele malen groter dan de opbrengst van het lood. De vergadering ging natuurlijk wel gewoon door De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

Maak ruimte voor gezondheid

De voorzitter van de wijkraad is door de concernstaf van de Gemeente Groningen benaderd ver het project “Maak ruimte voor gezondheid”. Hoe kunnen we de wijk gezonder inrichten vooral voor de ouderen (leefbaar, gezond en veilig). Aan het onderzoek is een budget gekoppeld. Derk den Boer gaat namens de Wijkraad Paddepoel aan dit project meedoen.

Overleg plannen westelijke ringweg

Voorafgaand aan de wijkraadvergadering vond er weer een overleg over de westelijke ringweg gehouden. Dit overleg leek de laatste tijd de kant op te gaan van een rijdende trein. Gelukkig zit daar beweging in. Aanhakend op de notitie Next City (we informeerden u daar in de vorige wijkkrant uitvoerig over) is er een gesprek over de uitgangspunten op gang gekomen. Er lijkt ruimte te zijn voor nieuwe ideeën.

De politiek en de aanstaande verkiezingen

In november worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Wijkraad gaat dit aangrijpen om de voor de wijk belangrijke zaken bij de politiek aan te kaarten. Centraal staan onze drie speerpunten: een goede en integrale aanpak van het kloppend hart van de wijk, de sociale cohesie in de wijk en het ouderenproof maken van de wijk.

Verder zal worden aangedrongen om te gaan werken met de zogenaamde “shared space”. Dit concept wordt op veel plaatsen al toegepast (bijvoorbeeld in het centrum van Haren) maar Groningen blijft hierin achter.

Het speerpunt sociale cohesie blijkt een taai onderwerp. In het kader van co-creatie is een groepje hier al druk mee bezig geweest. In de praktijk gaat het hierbij veelal om eenzaamheid. Een moeilijk grijpbare materie, maar wel iets om ons sterk voor te maken.

Financien

Uit het overzicht van de financiën van de Wijkraad over 2017 blijkt dat de post “activering” bij lange na niet is opgebruikt. Reden om hier eens goed over na te denken. De mogelijkheid wordt genoemd om in het kader van 50 jaar Paddepoel activiteiten te ontwikkelen. Als datum hiervoor wordt 22 september genoemd.

Oproep aan de wijkbewoners: kom met plannen!!

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn