Op 2 oktober kwam het bestuur van de Wijkraad Paddepoel bijeen. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

Klachten

Regelmatig komen er bij de Wijkraad meldingen binnen van wijkbewoners en meestal betreft dit klachten. Het is de vraag wat we hiermee moeten doen. De Wijkraad is geen klachtenbureau en wil dit ook niet worden. Wel proberen we altijd wat te doen met meldingen die vanuit de buurt binnenkomen.

Overleg met buurwijken

Er is regelmatig overleg met de wijkorganisaties van Selwerd en Tuinwijk. Deze keer ging dat over de situatie rond de kruising Eikenlaan en fietspad Park Selwerd. De Gemeente heeft met drie wijken de afspraak gemaakt dat we vooraf betrokken worden bij de evaluatie van de nieuwe situatie. Door de vele ophef hierover in de media lijkt de Raad er eerder dan de bedoeling over te willen spreken.
Vast staat dat het structurele probleem de “binnenring” is. Dit is de doorgaande verbinding van de Pleiadenlaan tot aan het Damsterdiep. Niet bedoeld als ringweg, maar in de praktijk is het dat wel, vooral omdat er geen op- en afritten zijn van en naar de ringweg in Selwerd. Het structurele probleem van de binnenring is alleen op te lossen door deze zo snel mogelijk aan te leggen.

Voor de tijdelijke oplossing moet naar een goed alternatief worden gezocht. Het blijkt dat sommige automobilisten al een andere route (bijvoorbeeld Wilgenlaan) kiezen, waardoor het verkeer op de Eikenlaan al wat minder vastloopt.

Warmtestad

Op NOS-teletekst lazen we een bericht over de problemen rond de veiligheid van het Warmtestad-project. In het bijzonder het Wijkplatform Selwerd heeft zich uitermate kritisch uitgelaten over het plan. Er zou in de nabijheid van Selwerd een breuk liggen waardoor het risico zeer groot is. Dit moet nog nader worden onderzocht. Het lijkt er daardoor wel op dat de plannen in ieder geval vertraging gaan oplopen.

Voorstellen Monitorgroep Co-creatie

De Wijkraad gaat bij de Monitorgroep van Co-creatie Paddepoel een aantal concrete voorstellen indienen, waaronder:

-          Het voorstel om een bijdrage toe te zeggen aan de herinrichting van het groengebied rond Bekkersschool en SKSG.

-          Het laten vervaardigen van een animatiefilm over het toekomstbeeld van het “hart van de wijk”.

De film moet bijdragen om uit de impasse te komen die hier is ontstaan, door op een filmische wijze een aantrekkelijk toekomstbeeld te presenteren. Vanuit de werkgroep Bouw van Co-creatie wordt nu met alle partijen afzonderlijk wordt gesproken, maar dat dat werkt niet. Je moet alle partijen met elkaar om tafel krijgen. Om dat te ondersteunen moet je als wijk met een eigen visie komen. Een film kan daarbij goed van pas komen.

Verkeersproblemen

Op de kruising van de Kometenstraat met de Mercuriussstraat worden veel problemen ondervonden. Er wordt hier vaak gevaarlijk hard gereden. Ook is er veel overlast door de vrachtwagens die hier de bocht nauwelijks kunnen nemen en door de veegwagens die vanaf de Wijkpost keihard over de kruising racen. De geconstateerde problemen worden voorgelegd aan de verkeerscommissie en bij Stadsbeheer.

 

Nieuwbouwplannen Grote Beerstraat

Er is een ontwerp gepresenteerd van de nieuwbouwplannen van Nijestee aan de Grote Beerstraat. De plannen voorzien voor een groot deel in sociale huur en zien er goed uit. Voor de wijk een positieve ontwikkeling, al lijkt er wel wat weinig groen geprojecteerd.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn