Op 6 juni, oftewel derde pinksterdag, kwam het bestuur van de Wijkraad Paddepoel bijeen. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

De Wijkraad

Nog steeds kampt de Wijkraad met een erg krappe personele bezetting en dat komt de slagvaardigheid niet ten goede. Reden om nog eens een nadrukkelijke oproep te doen aan de wijkbewoners om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie binnen de wijkraad.

Hoorzitting Verkeersveiligheid

Op 23 mei heeft de vicevoorzitter van de Wijkraad uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken op de hoorzitting van de Gemeenteraad over de verkeersveiligheid in de wijk. Naar aanleiding van de berichtgeving in de wijkkrant, zijn er een aantal reacties van wijkbewoners binnengekomen. Deze zijn voor ons zeer nuttig en zijn bij onze inbreng in de commissievergadering ook ter sprake gebracht. Blijf ons vooral voeden met deze informatie; als Wijkraad zijn wij hier erg blij mee.

In de bijdrage van Paddepoel is vooral het toenemende sluipverkeer aan de orde gesteld. Pleiadenlaan en Zonnelaan hebben veel hinder van het sluipverkeer. Het sluipverkeer neemt zelfs in toenemende de Venuslaan als alternatief.

De grootste problemen ontstaan door het drukke gebruik van de oude binnenring (van Zonnelaan tot aan Petrus Campers-singel). Het zou beter zijn om het verkeer van wijk naar wijk te ontmoedigen. De al eerder geuite wens om extra op- en afritten te creëren bij de ringweg blijkt serieus in studie te worden genomen door de gemeente.

Wie de hele bijdrage van vicevoorzitter Derk den Boer wil beluisteren: op onze website vindt u hiervoor een link.

Tweede Kunstpadroute

De werkgroep Kunst heeft een tweede kunstpadroute ontwikkeld. De route leidt door onze buurwijk Selwerd. Als toelichting op de route is een begeleidend boekwerkje uitgegeven.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn