Op de Dag van de Arbeid, 1 mei, stond er weer een vergadering gepland van de Wijkraad Paddepoel. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

De Wijkraad

Aan de orde kwamen deze maand vooral de lopende zaken. Door meerdere ziektegevallen was de bezetting helaas ook erg minimaal. Reden te meer om nog een keer een beroep op alle wijkbewoners te doen om mee te helpen zoeken naar aanvulling. En mocht u zelf door één van de wijkraadleden of andere betrokkenen gevraagd worden, denk er dan eens serieus over na. Zonder een ruimere bezetting komt continuïteit van de Wijkraad serieus in gevaar en dat wil toch niemand?

Fietspadenplannen

Zoals bekend bemoeit de Wijkraad zich intensief met de plannen rond de fietspaden in onze wijk. Uit het verslag van de bijeenkomsten rond het fietspad langs het spoor (op 10 april) blijkt dat er grote verschillen van inzicht zijn tussen de bewoners- en wijkorganisaties binnen de stad en die daar buiten. De omliggende dorpen dringen sterk aan op een fietspad langs het spoor met zo weinig mogelijk overgangen. De stedelijke organisaties hebben grote vragen over nut en noodzaak.

Door één van de stedelijke organisaties (en dat was niet Paddepoel!) is het voorstel gedaan om het fietspad door de Koningslaagte te projecteren. We informeerden u hier de vorige maand. Van één van de lezers ontvingen we hierop een krachtige protestmail: “Mag ik hopen dat dit niet doorgaat? Laat je me weten hoe de stand van zaken is en zich ontwikkelt? Want dan ga ik protesteren bij het Groninger Landschap en voorstellen dat het bruggetje bij de Paddepoelsterweg tijdens het broedseizoen weer omhoog gaat, net zoals een paar jaar geleden nog altijd gebeurde.” Kortom: het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Hoorzitting Verkeersveiligheid

Op 23 mei houdt de gemeenteraad een hoorzitting voor de wijkorganisaties over de verkeersveiligheid in de wijk. Via de Social Media, Facebook en Twitter (dat zijn kennelijk tegenwoordig de communicatiekanalen waar de gemeente mee werkt), heeft de gemeente de situatie per straat in kaart gebracht. Het valt op dat er weinig meldingen in Paddepoel zijn. Reden voor de Wijkraad om toch even wat aanvullende zaken te benoemen. Er zal inspraaktijd worden aangevraagd op de betreffende hoorzitting.

Invulling groenstrook Venuslaan

Door de werkgroep van co-creatie is een plan gemaakt voor een nieuwe invulling van de groenstrook aan de Venuslaan. Dit voorjaar zou het eerste deel worden uitgevoerd, maar er is helaas een flinke stagnatie opgetreden in de uitvoering. Omdat het plantseizoen nu voorbij is, komt het dit jaar ook niet meer voor elkaar. Het was juist de bedoeling om dit te kunnen laten zien als een mooi resultaat van wat met co-creatie is bereikt. Er wordt overleg gevoerd met de stadsdeelcoördinatie over de gevolgen van de stagnatie.

Bomenkap Grote Beerstraat

Om onduidelijke redenen zijn er bomen gekapt op de Grote Beerstraat. Het lijkt op een vergissing Via Nijestee gaan we proberen te achterhalen wat de reden is.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn