Op 5 december, toen u aan de banketstaaf met chocolademelk zat, vergaderde de Wijkraad Paddepoel over het wel en wee in de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

Het vervangen van bomen in de straten

Het punt van het vervangen van bomen in de straten is iets dat niet alleen in Paddepoel erg speelt, maar ook in andere wijken. De werkwijze van de gemeente is dat na de verwijdering van een dode of omgewaaide boom het wortelgat wordt dichtgetegeld. Herplanting vindt pas plaats als er sprake is van een sterke vermindering van bomen. Zodanig dat het straatbeeld verandert. Dan wordt alles in één keer aangepakt. Er moet dus voor worden “gespaard”.  Redenen om het zo te doen zijn: het kostenaspect, maar ook wordt herbeplanting bemoeilijkt door kabels en buizen.

De Wijkraad gaat bij Stadsbeheer informeren hoe de gemeentelijke regels precies worden toegepast en wat het budget is. Geconstateerd wordt dat een aantal straten in de wijk door de storm flink wat bomen zijn kwijtgeraakt. Overigens, als bewoners liever geen betegeld wortelgat willen maar dit met bloemen of planten willen beplanten, dan zijn daar via Stadsbeheer wel mogelijkheden voor

Koningsdag

Tot vier jaar terug organiseerden de wijkraden van Paddepoel en Selwerd gezamenlijk een feestelijke vrijmarkt in Park Selwerd. Het wijkraadsbestuur wil proberen om deze traditie nieuw leven in te blazen. De activiteit wordt alvast aangemeld bij de Oranjevereniging zodat de vergunningen op tijd geregeld zijn.

Maar voor een geslaagde organisatie hebben we wel veel vrijwilligers nodig. Wie ook graag weer een mooie Koningsdagviering in Park Selwerd wil, wordt opgeroepen om zich aan te melden bij de wijkraad. Uiteraard wordt voorgesteld om het, net als vroeger, samen met de nieuwe wijkorganisatie van Selwerd aan te pakken.

Fietspaden door de wijk

De Wijkraad Paddepoel heeft de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in de fietspadenplannen door de wijk. Er is, samen met Tuinwijk en Selwerd, een alternatief ontwikkelt voor het pad door het Park Selwerd.

Alle politieke partijen zijn persoonlijk benaderd door de wijkraadsvoorzitters en één van de andere wijkraadsleden heeft ingesproken op de commissievergadering. Uiteindelijke heeft de Raad op woensdag 30 november een uitspraak gedaan.

Lovenswaardig is dat wethouder Paul de Rook het wijkradenplan een eerlijke kans heeft gegeven. Het was niet zijn voorkeur, dat was het pad door het park, maar hij noemde het wijkradenplan uitvoerbaar en gelijkwaardig. De Raad mocht zich er over uitspreken.

De Gemeenteraad heeft de plannen uitvoerig besproken, zowel in commissie als plenair. Uiteindelijk bleek een hele kleine meerderheid voor het Collegeplan te kiezen boven het plan van de wijkraden. Een domper, maar tegelijk moet ook worden gerealiseerd dat het uiteindelijke plan, vergeleken met de eerste opzet een flinke verbetering is en veel minder ten koste gaat van het groen.

De behandeling van het plan voor een fietspad langs het spoor is uitgesteld. Hier lijkt zich zelfs een Raadsmeerderheid te ontwikkelen die het plan door de groenstrook afwijst en voor de andere alternatieven kiest.

De grootste tegenvaller was het besluit over het pad langs de ringweg. Hier zijn alle alternatieven afgewezen. Er komt een pad dat flink ten koste gaat van het groen in dit deel van de wijk en dat bovendien tot grote verkeersproblemen zal leiden bij de overgang aan de Zonnelaan.  Wat zal hebben meegespeeld is dat het Zerniketerrein niet van de gemeente is, maar van de RuG.

Co-creatie

In januari 2015 is door de Wijkraad het co-creatieproces opgezet. Een ambitieus project dat enkele mooie resultaten heeft opgeleverd. Komend jaar moet hierop een vervolg komen met een nieuwe procesbegeleider. Dit moet iemand uit de wijk zijn. Er is daarvoor in oktober een advertentie geplaatst in deze wijkkrant. De monitorgroep (sic) heeft inmiddels één van de twee kandidaten aangesteld. Dit is gebeurd zonder daarbij de Wijkraad te betrekken. De Wijkraad betreurt de gang van zaken: ze lijkt zo door de monitorgroep/gemeente buiten spel te worden gezet. Maar wil co-creatie een succes blijven, dan kan dat niet zonder de Wijkraad!

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn