De wijkraad vergaderde op 4 juli en 5 september. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

Personele ontwikkelingen

Binnen de Wijkraad Paddepoel is de zomer nogal roerig verlopen. In de juli-vergadering is gesproken over een aantal inhoudelijke en procedurele stappen. De genomen besluiten stuitten bij wijkraadslid Piet Hazekamp op zwaarwegende principiële bezwaren. Hij heeft daarop het besluit moeten nemen om zijn bestuurslidmaatschap neer te leggen.

Met vertrek van Piet verliest de wijkraad een hardwerkende en multi-inzetbare bestuurder die zich in een periode van zo’n acht jaar volop heeft ingezet voor de wijk. Als vicevoorzitter was hij van onschatbare waarde voor de continuïteit van de wijkraad. Altijd stond hij klaar om in te vallen als dat nodig was. Piet leverde verder een grote bijdrage aan de wijkkrant Nummer 1 en de werkgroep duurzaamheid en bouw.

Ook Klaas Stad heeft besloten om er, eveneens na een periode van ongeveer acht jaar, een punt achter te zetten. Klaas was binnen de Wijkraad het aanspreekpunt voor verkeer en veiligheid. Door zijn inzet zijn een aantal verkeerskundige aanpassingen tot stand gekomen. Daarnaast was hij de initiatiefnemer en stuwende kracht achter het succesvolle buiten-fitnesspark en de rolstoeloprit  aan het Reitdiep.

Door het vertrek van Piet en Klaas is het werven van nieuwe bestuursleden een grote prioriteit. Met name het westelijke deel van de wijk is zwaar ondervertegenwoordigd.

Selwerd en de wijkkrant

Er lijkt een nieuwe wijkvereniging in Selwerd van de grond te komen. Maar hoe dit verder gaat is nog erg onzeker. Onzeker is ook of de nieuwe vereniging de samenwerking voor wat betreft het delen van kantoorruimte en de uitgave van de krant gaat hervatten. In 2015 heeft de, inmiddels opgeheven, Wijkraad Selwerd de bijdrage aan de wijkkrant opgezegd. De Wijkraad Paddepoel heeft zich daarop bereid verklaard om voor één jaar garant te blijven staan voor de uitgave van een krant voor beide wijken. Begin dit jaar is een vernieuwde redactie aan de slag gegaan. De wijkkrant is inhoudelijk sterk verbeterd en opgefrist met enkele zeer lezenswaardige nieuwe rubrieken. Er is veel lof voor het werk van de redactie.

Op 31 december loopt het contract met de drukker af. De hoop en verwachting waren dat Selwerd de samenwerking weer zou gaan hervatten. Maar de tijd begint te dringen en helaas kan de Wijkraad Paddepoel de uitgave niet structureel voor zijn rekening nemen. Er moeten daarom alvast alternatieven worden ontwikkeld om de communicatie met de eigen wijk te onderhouden. Als opties worden genoemd: een eigen krant/blaadje of het inkopen van een pagina in een bestaand huis-aan-huis-blad.

Gemeentelijk informatiebeleid

Aan de orde kwam ook het informatiebeleid van de gemeente. De gemeente is gestopt met het informeren over besluiten via de Gezinsbode. Wie iets wil weten moet maar op de website kijken. Dit is in strijd met de bepalingen van de VNG. Maar behalve dat het in strijd is met de regels, zou je dit als gemeente ook niet moeten willen.

Uit de buurten

De parkeerdruk in Paddepoel Zuidoost neemt erg toe en leidt ook tot gevaarlijke situaties. De Tuinwijk heeft besloten om de gemeente te vragen betaald parkeren in te voeren. De overlast wordt daardoor in Paddepoel nog erger.

Het stuk van de fietsroute tussen de Bessemoerstraat en de Kerklaan is tegelijkertijd een eenrichtingsweg voor auto’s. De weg is echter zo smal dat fietsers in de knel komen.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn