De wijkraad vergaderde op 3 oktober. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

Het bestuur van de Wijkraad is naarstig op zoek naar aanvulling. Tot onze grote vreugde heeft Wieky Popken zich beschikbaar gesteld. Haar kandidatuur is met instemming begroet.

Tegelijk zijn er een paar zittende bestuursleden herbenoemd. Het bestuur van de Wijkraad bestaat nu uit: Roelhof van Weering (voorzitter), Reinder Gooijaarts (secretaris), Derk Koops (penningmeester), Derk den Boer en Wieky Popken (bestuursleden). We zijn nog op zoek naar nieuwe kandidaten voor vicevoorzitter en Verkeer en vervoer.

Selwerd en de wijkkrant

De voorzitter van de wijkraad Paddepoel heeft gesproken met een deelnemer van de wijkclub Selwerd in oprichting. De oprichting gaat minder snel dan gehoopt. Zoals bekend geven de wijkorganisaties van Selwerd en Paddepoel al 33 jaar gezamenlijk een wijkkrant uit. Om de gezamenlijke uitgave te continueren is een bijdrage uit Selwerd onontbeerlijk. Eind december eindigt het huidige contract met de drukker. De Wijkraad Paddepoel stelt alles in het werk om de krant te blijven uitgeven. In eerste instantie wordt gehoopt op een nieuwe club actieve mensen in Selwerd. Mocht dit niet op tijd van de grond komen, dan hoopt de wijkraad van de gemeente nog een subsidie los te krijgen om ook de bezorging in Selwerd te blijven regelen.

Ook de vormgeving van de krant verdient de aandacht. Inhoudelijk is de krant dit jaar sterk verbeterd en daar past ook een modernere vormgeving bij. In een aantal ander wijken in de stad zijn wijkorganen met een heel moderne vormgeving. Misschien ook een idee voor Nummer 1. Eind deze maand gaat het bestuur in overleg met de redactie.

Co-creatie

Co-creatie Paddepoel is nu bijna twee jaar gaande. De aanloopperiode loopt af en de ondersteuning (door bureau TSIF) wordt eind dit jaar beëindigd. Vanaf dat moment moeten de wijkbewoners het heft zelf in handen nemen. Of dit gaat lukken is een reden voor bezorgdheid. Wijkbewoners missen hiervoor een aantal handgrepen. Vooral het ontbreken van een directe ingang bij het gemeentebestuur wordt als een groot probleem gezien.

De Wijkraad Paddepoel was begin 2015 de initiator en voornaamste trekker van het co-creatie-proces. Ook de coördinerende rol lag aanvankelijk bij ons. Op het moment dat twee wijkraadsleden hun trekkersrol hebben neergelegd, is de kerngroep co-creatie ter zieke gegaan en daarmee ook de centrale rol in het proces. Deze rol is door het bureau Tsif naar zich toe getrokken Omdat deze organisatie straks niet meer bij het proces betrokken is, wordt hen  gevraagd een co-creatie-draaiboek te maken.

Gemeentelijke informatievoorziening

De voorlichting vanuit de gemeente roept de nodige vragen op. De informatie via de Groninger Gezinsbode is drastisch ingeperkt. Wijkbewoners worden verwezen naar de gemeentelijke website. Deze is onlangs vernieuwd en het blijkt dat vooral veel wijkzaken niet meer op te vragen zijn. De zaak is aanhangig gemaakt in het Stadsdeeloverleg (overleg van alle wijkraden in het noordwestelijke deel van de stad). Er is een commissie ingesteld die hierover met de gemeente in gesprek gaat.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn