wlabbreed

Op 21 november vond er weer een grote Co-Creatie-bijeenkomst plaats. Het voornaamste thema was deze keer de terugkoppeling van de plannen voor het "Kloppend hart van de wijk" (het winkelcentrum en de omgeving). Stedenbouwkundig adviseur Sacha Schram lichtte toe wat de plannen zijn, zoals besproken in de werkgroep en het Lab. Zij kwam daarbij ook terug op de wensen die op de vorige Co-Creatie-bijeenkomst door de wijkbewoners naar voren zijn gebracht. Maar de bijeenkomst begon met een presentatie van de overige werkgroepen (Verkeer en Groen).
Hieronder leest u wat er allemaal is besproken.

1.Stand van zaken werkgroepen.

Werkgroep Verkeer

De belangrijkste aandachtspunten voor de werkgroep verkeer zijn: de situatie op de Zonnelaan en het maken van een plan voor het buurtvervoer. Iedereen die belangstellend is, wordt van harte uitgenodigd om de vergaderingen van de werkgroep bij te wonen.

Werkgroep Groen

De ontwikkeling van het tweede deel van het Venuspark is het belangrijkste onderwerp van gesprek. De paden liggen er al. Er moet nog wel iets worden geregeld voor een veilige oversteek van de Bisschop Bekkersschool naar het Venuspark.

2.Kloppend Hart van Paddepoel (KHP)

Sacha Schram vertelt over de ontwikkelingen rond het masterplan Kloppend Hart Paddepoel .
Informatie over de aanpak van het Masterplan, het proces en de stand van zaken.
Daarnaast geeft zij een feedback van de wensen die in de Co-Creatie-bijeenkomst van september vanuit de wijk zijn aangereikt.
In het Masterplan KHP worden de volgende zaken opgenomen:
 • Ruimtelijke samenhang
 • Globaal programma van functies en wensen
 • Kader voor verdere initiatieven
De gekozen werkwijze is: Co-Creatie:
 • Samenwerking alle betrokken partijen in het LAB
 • Begrip, afstemming en draagvlak

Tijdschema Kloppend Hart van de wijk

wlab 1 tot 3

 Wat wordt meegenomen in het masterplan?

 1.  Feedback van de eerdere Co-Creatie-bijeenkomsten
 2. Het verkeersonderzoek (verricht met een drone)
 3. Input vanuit de Werkgroep Toegankelijk Groningen
 4. Het UDIHiGproject ter inspiratie
 5. Cijfers/trends die betrekking hebben op Paddepoel
 6. Onderzoek van WIJS naar behoeften en wensen van jongeren
 1. wlab 4

Met welk vervoersmiddel komen bezoekers op het winkelcentrum

wlab 5

Ad 3) Wensen van de Werkgroep Toegankelijk Groningen

 • Aangepast toilet (Mindervalide, genderneutraal en met verschoontafel.
 • Bereikbaarheid (Paddepoel-pendel, wachtruimte taxiplaats, ‘Kiss&Ride’ en fiets – oplaadpunten)
 • Inrichting (Wandelroutes met rustplaatsen, voorzieningen voor blinden en slechtzienden en speelplaatsen).

Ad 6) Uitkomsten WIJS enquête wensen van jongeren.

wlab 6

Aanpak van het Lab Kloppend Hart Paddepoel.

Het Lab bestaat uit 20 personen vanuit verschillende invalshoeken (wijkbewoners, winkeliers, corporaties en gemeente)

Het opstellen van twee scenario’s (2 oktober)

wlab 7

Van twee scenario’s naar één concept voorkeursmodel

wlab 11

Uitwerking van concept voorkeursmodel vanuit twee verschillende entreegebieden

wlab 13

wlab12

Vervolgstappen:

In januari worden de plannen gepresenteerd aan de leden van de Gemeenteraad en op 5 februari wordt het masterplan officieel aangeboden aan het College van B&W.
Het masterplan is een beleidsdocument en krijgt een vervolg in de omgevingsvisie.
 
Gevraagd wordt of het masterplan nog zou kunnen botsen met de plannen van het Winkelcentrum.
Sacha antwoordt dat ook vanuit het Winkelcentrum ideeën zijn ingebracht in het plan. Belangrijke wensen waren: een goed entree vanaf de Dierenriemstraat en een hoog gebouw erbij op de hoek Eikenlaan/Dierenriemstraat.
Op een aantal punten zijn er verschillende wensen: Bijvoorbeeld over het groen en de vraag of alle parkeerruimte nodig is. Mogelijk kan de parkeerruimte ook dubbel worden benut; overdag voor het parkeren en ’s avonds om te sporten.
Het Winkelcentrum staat open voor meer beschikbaarheid in de avonduren en groene daken.
 
Tot besluit van deze bijeenkomst wordt er een enquête uitgedeeld waarop een ieder zijn/haar voorkeuren kan aangeven.
 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
Co-Creatie gaat voorlopig oor met het organiseren van wijkbijeenkomsten op de maandagavonden. U kunt dan medebewoners treffen om met elkaar in informele sfeer te praten over alles wat de wijk aangaat. Eén van de thema's die worden opgepakt, is het probleem rond de groeiende armoede.
Wel iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: Maandagavonden vanf 19.30 in het Wijkpaleis
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn