plutolaan Visualisaties 1Op 12 maart vond de tweede bijeenkomst over de herinrichting van de Plutolaan plaats. Hieronder vindt u het verslag van deze bijeenkomst
 
Titia Struiving opent bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom. Na de eerste bijeenkomst zijn er twee scenario’s naar voren gekomen. Op basis van deze uitkomsten wordt vandaag doorgepraat. De focus ligt op de oostzijde van de Plutolaan. Daar is de ontwikkeling het meest kansrijk. Mogelijkheden zijn er voor het inrichten van inhammen (parkeren) en voor groen.

Vraag vanuit de zaal:

Kan er ook gesproken worden over de inrichting van het kleine stukje Plutolaan? Daar zijn de problemen het grootst: geluid, fietsen en verkeer. Antwoord: over de gehele Plutolaan kan worden gesproken.

Schetsen wegprofiel Plutolaan, voor en na de werkzaamheden Warmtestad.

Kevin Meiland (gemeente Groningen) laat zien wat er staat te gebeuren. De laan is nu 8,5 à 9 meter breed, dit kan worden teruggebracht tot 5,5 à 6 meter. Dit biedt veel mogelijkheden voor een herinrichting. De buizen van Warmtenet worden aan de oostzijde van de straat gelegd.

Vragen:

 1. Is een smallere straat ook veiliger? Ja, onderzoeken bewijzen dat dit inderdaad het geval is. Er is hier sprake van een psychologisch verklaarbare gedragsverandering.
 2. Kan de bocht in het noorden ook ruimer worden om zo de doorgang van de bussen te vergemakkelijken? Nee, dit is niet wenselijk. Een constructie als hier is acceptabel in een 30-km-zone en voorkomt te hard rijden.

Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat er vaak erg hard wordt gescheurd op de Plutolaan en aangrenzende 30-km-wegen.

Het warmtenet wordt aangelegd onder de parkeerstroken. Dit om het gemakkelijk toegankelijk te houden voor onderhoud. Bovendien geeft dit de mogelijkheid om meer groen te creëren.

Waarom geen aanpassing Venuslaan? Daar spelen dezelfde problemen.

Reden is dat warmtestad hier niet langs komt en er geen subsidie voor beschikbaar is. Warmtestad gaat op de Plutolaan sowieso aan de slag en daarom is hier nu een kans om wensen van bewoners mee te nemen. En niet in de Venuslaan dus.

Meest geschikte boomsoorten voor de Plutolaan

Harry Holsteijn heeft gekeken wat de meest geschikte boomsoorten zijn.

Op de vorige bijeenkomst hebben veel bewoners aangegeven niet erg blij te zijn met de sierpeertjes die nu aan de Plutolaan staan. Deze bomen geven veel overlast.

Geschikte mogelijkheden:

 1. Soort Lijsterbes (veel besjes en dus veel vogels)
 2. Sierappel
 3. Ginkgo Biloba
 4. Magnolia
 5. Amberboom
 6. Gele Kornoelje

Vervolgens wordt er groepsgewijs overlegd op vier thema’s.

Advies daarbij is:

 • Concentreer op de oostzijde
 • Houdt rekening met waar de warmtenetbuizen komen te liggen. Daar kunnen geen bomen op worden geplant.

Nabespreking.

Er was veel verwarring/frictie over het parkeren.

Klaas Leekstra: Warmtestad komt alleen aan de oostzijde. Afwijkend profiel ten opzichte van eerdere bijeenkomst. Bepaalde keuzes blijken nu niet te kunnen. Fout in proces; de ambitie was aanvankelijk te ruim omdat traject Warmtestad nog niet bekend was. Had beter uitgelegd moeten worden dat er alleen plannen mogelijk zijn op een deel van de straat in verband met financiering.

Martin Klooster: de aanleiding is de aanleg van het warmtenet. De intentie was om deze aanleiding aan te grijpen om te kijken wat er mogelijk is.

Peter Wijnsma: Toch kon er over het geheel worden gesproken. De straat zal na de ingreep als geheel worden heraangelegd. De bomen aan de westzijde zullen blijven staan, maar er zijn wel mogelijkheden om iets te doen in de vorm van struiken en bankjes.

De achtergrond is een nieuwe manier van werken. Op basis van de geleverde input moeten we plannen maken. Daarbij is slim begroten essentieel. We moeten de stappen die we zetten goed verantwoorden en duidelijkheid geven over de westzijde.

Titia Struiving: De ambitie is duidelijk. Misverstanden moeten we recht zetten. Op welke manier kunnen we aan de bezwaren tegemoet komen.

Vervolg:

Terugkoppeling middels tekeningen

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
Co-Creatie gaat voorlopig oor met het organiseren van wijkbijeenkomsten op de maandagavonden. U kunt dan medebewoners treffen om met elkaar in informele sfeer te praten over alles wat de wijk aangaat. Eén van de thema's die worden opgepakt, is het probleem rond de groeiende armoede.
Wel iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: Maandagavonden vanf 19.30 in het Wijkpaleis
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn