• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

kompasbreedPaddepoel scoort iets onder het gemiddelde in de door de gemeente Groningen gehouden enquete over de leefbaarheid in de wijken. Op de schaal van 0 tot 200 behaalt Paddepoel een score van 97. Ter vergelijking: Selwerd scoort een 93 en Vinkhuizen komt uit op 92. De Tuinwijk haalt een bovengemiddelde score van van 105. Er is gekeken naar vier onderdelen: het omgevingsprofiel, de kwaliteit van de sociale omgeveving, de kwaliteit van leven en de kwaliteit van de fysieke omgeving. Enkele zaken die worden opgemerkt zijn:

In Paddepoel wonen relatief veel ouderen en allochtonen; ook worden er in de wijk veel bewoners gehuisvest die afkomstig zijn uit andere wijkvernieuwingswijken. Vooral op sociaaleconomisch vlak staat de wijk er vergeleken met de stad niet goed voor; werk en inkomen, jeugd & onderwijs en welzijn (m.n. gebruik van WMO-voorzieningen door de grote groep ouderen) scoren onder het gemiddelde van de stad. Op het terrein van de sociale leefomgeving zijn er ook zorgpunten; gevoelens van onveiligheid en de lage sociale samenhang geven hier uiting aan. Op het fysieke vlak scoort de wijk gemiddeld en de voorzieningen worden positief beoordeeld, m.n. de winkelvoorzieningen en de voorzieningen voor ouderen. Ook op verloedering scoort de wijk bovengemiddeld gunstig.

Openbare ruimte

Op het gebied van de fysieke leefomgeving scoort Paddepoel beter dan gemiddeld in de gemeente. Als we kijken naar wonen, dan scoort de technische kwaliteit gemiddeld. De inwoners zijn gemiddeld tevreden over het onderhoud, ventilatie, warmte-isolatie en geluidsisolatie van de eigen woning. Ze zijn alleen relatief ontevreden over het onderhoud van de woningen in de buurt. De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de woning scoren relatief gezien ook goed: met name de woonlasten qua huur zijn lager dan gemiddeld in de gemeente. De functionele kwaliteit van wonen scoort hoger dan gemiddeld in de gemeente. Er zijn relatief weinig kwetsbare eens- en meergezinswoningen, de bewoners zijn relatief tevreden over de geschiktheid van de woning en over de omvang van de woning. De bewoners zijn relatief ontevreden over de indeling en de sfeer van de woning.

Rondkomen

Op het gebied van rondkomen scoort Paddepoel onder het gemiddelde. Deze indicator is opgedeeld in arbeidsparticipatie en armoede & minima. Als we kijken naar arbeidsparticipatie dan scoort Paddepoel op alle indicatoren onder het gemiddelde: zo ligt bijvoorbeeld het percentage werkzame personen op de totale bevolking laag en zijn er relatief veel niet-werkende werkzoekenden (als aandeel op de potentiële beroepsbevolking). Op de indicator armoede en minima scoort Paddepoel ook onder het gemiddelde. Als we kijken naar de objectieve indicatoren hiervan, dan zien we dat er relatief veel personen, kinderen en gezinnen behoren tot minima. Daarnaast ligt het inkomen relatief laag bij de inwoners van Paddepoel.

Gezondheid

Op het gebied van gezondheid scoort Paddepoel slechter dan gemiddeld. Als we kijken naar lichamelijk- en psychosociaal functioneren dan zijn er relatief veel mensen met beperkingen aan zicht, gehoor of aan mobiliteit. Ook op het gebied van psychosociale gezondheid scoort Paddepoel onder het gemiddelde: hierbij is een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie mogelijk. Als je de scores vergelijkt met de rest van de gemeente, geven de bewoners zelf ook aan dat ze hun gezondheid als minder goed ervaren. Ze hebben de verwachting dat de kwaliteit van het eigen leven niet vooruitgaat of gelijk blijft. Daarnaast scoren ze onder het gemiddelde op het ervaren van geluk. Als we kijken naar leef- en gezondheidspatronen dan scoort Paddepoel onder het gemiddelde. Op het gebied van roken en (overmatig) drinken scoort Paddepoel ongunstiger dan gemiddeld in de gemeente: het gebruik hiervan ligt hoger dan gemiddeld in de gemeente. Kijken we naar eigen kracht, weerbaarheid en regie dan scoort Paddepoel slechter dan gemiddeld. Er zijn relatief veel inwoners die beperkingen hebben in ADL of die mantelzorg of hulp ontvangen. Ook subjectief wordt de eigen kracht, weerbaarheid en regie, relatief gezien, als minder goed ervaren. Dit is te zien in het aantal inwoners dat aangeeft weinig grip op het leven te ervaren, weinig zelfregie over het eigen leven te ervaren en weinig te kunnen doen waar hij/zij zijn of haar zinnen op heeft gezet.

Voorzieningen

Op het gebied van kwaliteit van de sociale leefomgeving scoort Paddepoel hoger dan het gemiddelde in de gemeente. Als we kijken naar de maatschappelijke voorzieningen, dan scoort Paddepoel iets beter dan gemiddeld. Alle maatschappelijke voorzieningen zitten op gemiddelde afstand of dichterbij. De tevredenheid over de maatschappelijke voorzieningen scoort gemiddeld, over de aanwezigheid van buitenschoolse opvang en basisscholen zijn de bewoners relatief ontevreden. Als we vervolgens kijken naar de sociaal-culturele voorzieningen, dan scoort Paddepoel beter dan gemiddeld. De inwoners van Paddepoel zijn relatief erg tevreden over de buiten- en binnensportvoorzieningen en voorzieningen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Alleen over ontmoetingsplekken zijn de bewoners minder tevreden. Qua afstand zitten alle sociaal-culturele voorzieningen dichterbij dan in de rest van de gemeente of op gemiddelde afstand.

 kompaspp

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
U kunt deze zomer nog vrij geregeld medebewoners treffen op een maandagavond. In informele sfeer.
Wel met iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: 11 juli, 18 juli, 25 juli en 5 september.
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn