• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

antaresbomenbreedDe plotseling noodkap van bomen aan de Antaresstraat heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Reden voor de gemeente om de noodzaak duidelijk uit te leggen aan de omwonenden. De inhoud van de brief van de gemeente aan de omwonenden leest u hieonder.

Afdeling Stadsprogramma

Postbus 742 9700 AS Groningen

               

Aan de bewoners in de Antaresstraat

Onderwerp: noodkap bomen Antaresstraat

Datum: 11 juni 2019                     

                              

Geachte mijnheer, mevrouw,

Afgelopen zaterdag bleken acht linden in de Antaresstraat ondergronds zo ernstig beschadigd door de storm dat ze onmiddellijk moesten worden gekapt om de veiligheid in de straat te waarborgen. In deze brief leest u meer over deze noodkap. Het betrof een uitzonderlijke situatie, waarbij onze inzet eerst was gericht op het veilig maken van de situatie in de straat. Daarom kunnen wij u pas achteraf hierover informeren.

Wat is er gebeurd?

Zaterdag 8 juni kreeg onze bomenploeg een melding binnen over een scheefstaande boom in de Antaresstaat. Na controle van deze en andere bomen in de straat bleek dat acht van de linden in de straat niet meer veilig geworteld waren. Er waren bij alle acht linden grondscheuren te zien. Deze grondscheuren werden steeds groter. Dit betekent dat de wortels van de boom ondergronds losgescheurd zijn. De bomen staan dan te los om ze veilig te kunnen handhaven. Een onverwachte windvlaag kan ze omduwen. Om buurtbewoners en passanten niet in gevaar te brengen is besloten tot noodkap. Hiervoor is geen vergunning nodig. Onze bomenploeg heeft vervolgens samen met een aannemer de acht linden gekapt.

Groeiplaats zonder sleuven

Wij vinden het heel pijnlijk dat deze linden nu gekapt moesten worden. Ze werden geplant toen de wijk werd gebouwd en horen echt bij uw straat. De schade aan deze linden heeft te maken met manier zoals de groeiplaatsen voor bomen in die tijd werden gemaakt. Tegenwoordig worden bomen geplant in een groeiplaats met sleuven, zodat de wortels goed kunnen groeien. In de tijd dat deze lindes werden geplant, gebeurde dat nog niet op die manier. Hierdoor was het wortelgestel van deze bomen niet opgewassen tegen deze extreme weersomstandigheden.

Herplant

We bekijken de mogelijkheden voor herplant van nieuwe bomen op de opengevallen plekken in uw straat. Zodra daar meer duidelijkheid over is willen we ook met u overleggen over uw wensen en ideeën voor nieuwe beplanting in de straat.

Informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over deze informatie? Belt u dan met boomspecialist Edwin Arends van de gemeente, via t. 14 050.

Met vriendelijke groet,

Peter van der Kooi, stadsdeelbeheerder West

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn