• icon wijkinformatie
 • icon weblinks
 • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

wadibreed
Op donderdag 23 mei vond in de Plutozaal een bijeenkomst met buurtbewoners plaats over het plan voor een wadi in de wijk. De wadi maakt deel uit van het grotere project rond de herinrichting van de Plutolaan. De geplande locatie is bij de eerste inham van de Plutolaan aan de oostkant (dit is de achterzijde van de woningen Meteoorstraat). Hieronder leest u het verslag van de vergadering en meteen ook de uitleg van het project.
 
De vraag is: willen we een wadi of niet. Er is geld beschikbaar voor de Plutolaan, maar het grootste deel daarvan is bestemd voor de ondergrondse zaken. Mochten we besluiten dat we geen wadi willen, dan kan er nog worden gekeken naar een andere invulling. 
Een wadi past in het algemene beleid van afvoer van water. Het af te voeren regenwater vanuit de wijk stroomt richting de Zonnelaan. De Plutolaan is daardoor van nature de verzamelplek.
WADI staat voor: Water Afvoer door Drainage en Infiltratie. De wadi moet er voor zorgen dat het regenwater langzaam de grond in trekt. Het is dus ook geen vijver maar een laagte.
 
wadibessem
Een voorbeeld van een WADI is te zien in het Bessemoerpark.
 
De wadi kan dus soms wel nat zijn:
 • Maximale waterdiepte is 30 cm
 • Ongeveer 2 keer per jaar
 • Binnen 24 uur weer droog
 • Overstorten en drainage voorkomt wateroverlast
 • Wadi’s moeten minimaal 1 meter uit de gevel worden aangelegd
De wadi kan groen en natuurvriendelijk worden ingericht.
Het is mogelijk om dit te combineren met spelen en ontmoeten.
 
 
wadischema
Schematische opbouw van een wadi.
 
Eén van de aanwezigen meldt dat er al lang een wadi in de wijk aanwezig is; namelijk in de brandgang achter haar woning aan de Marsstraat. Na een flinke regenbui blijft de gang nog lange tijd nat.
 
De aanleg van een wadi staat los van het de aanleg van de buizen voor het hemelwaterafvoerriool. Deze buizen (diameter: 1 meter) worden parallel aan het Warmtenet geplaatst. De wadi kan (als we dat willen) daarop een aanvulling zijn.
 
Er wordt op gewezen dat er al acht jaar geleden een toezegging is gedaan voor de herinrichting van de Plutolaan. Het nu beschikbare geld is bestemd voor klimaatadaptiemaatregelen en niet expliciet voor de herinrichting.
 
Eén van de aanwezigen vindt het regelen van de hemelwaterafvoer vooral een geval van achterstallig onderhoud.

Hoe verder?

Over de buizen is niet eerder gesproken, sommige dingen zitten net iets anders in elkaar dan gedacht. Maar er liggen hier ook kansen.
Voor één van de aanwezige omwonenden is het helder: de wadi moet er beslist komen. De klimaatverandering noodzaakt ons om wat te doen. Deze omwonende is beslist voor.
 
Het gebied waar de wadi is geprojecteerd behoord formeel tot de VvE van het aangrenzende wooncomplex. Eén van de aanwezigen is een ex-bestuurslid van deze VvE. Hij geeft de gegevens van het nieuwe bestuur door aan Titia, opdat zij daarmee in overleg kan gaan. De aanwezige bewoner merkt op dat er zich nu alleen een wip kip bevindt op het terrein. Hij zou graag meer speelmogelijkheden willen zien.
 
Opgemerkt wordt dat het eigenlijk niet iets is wat alleen de direct omwonenden aan gaat. Het probleem van de waterafvoer raakt een groot deel van de wijk en heeft een bredere impact.
 
Wat in ieder geval vooraf moet worden uitgezocht is hoe het juridisch geregeld moet. Wie moet het onderhoud regelen. Hiervoor zou wellicht een fonds moeten komen. Deze zaken moeten vooraf met een notaris worden doorgenomen, nog voordat er in gesprek wordt gegaan met de VvE.
 
Warmtestad gaat in ieder door. De vraag is of we een wadi zien zitten. De herinrichting van de Plutolaan en het aanbrengen van de grote buis hangen niet van dit project af.

Afronding

 • Over het algemeen is er wel enthousiasme over de wadi.
 • De uitwerking kan in klein comité worden gedaan.
 • De uitnodiging voor deze avond en de uitleg is huis-aan-huis rondgebracht in de omgeving.
 • Er mag van worden uitgegaan dat de mensen die niet aanwezig zijn en ook niets hebben laten horen er wel akkoord mee gaan. Wel moet er contact worden opgenomen met de VvE.
 • Titia komt nog met een voorstel voor de uitwerking.
Sluiting

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn