• icon wijkinformatie
 • icon weblinks
 • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

cocreatieapril18

Op de bijeenkomst van Co-creatie Paddepoel stonden twee onderwerpen centraal:
1) de stand van zaken in de diverse werkgroepen en
2) hoe vieren we Paddepoel 50 jaar.

Stand van zaken werkgroepen

Werkgroep Veiligheid en verkeer (Bert Tobi)

De werkgroep Veiligheid en Verkeer vindt zichzelf onvoldoende ingevoerd om mee te praten over de plannen voor de westelijke ringweg.

In de wijkkrant is een oproep geplaatst voor wijkbewoners die hierover willen meepraten. Daarop is één reactie ontvangen.

Peter Wijnsma benadrukt dat inspraak en participatie niet is voorbehouden aan ingevoerde mensen. Verkeersdeskundigheid is geen vereiste. Het gaat vooral om het vinden van mensen die hier de tanden in willen zetten en willen meepraten. Titia neemt dit verder op.

Werkgroep Bouw (Reinder Gooijaarts)

Er is een projectleider gevonden voor “het kloppend hart van de wijk”: Tijmen Hordijk. Hij houdt het overzicht, inventariseert de belangen en voert overleg met de diverse stakeholders, in nauw overleg met Klaas Leekstra.

In september staat er een werkconferentie op de agenda. Een filmmaker verbeeldt de problemen op weg naar een mooi kloppend hart van de wijk.

Er ligt een plan van aanpak met een lijst met data.

In de openbare ruimte is de Zonnelaan een barrière. Het voorstel is om hier een ‘shared space’-ruimte van te maken. Peter Wijnsma merkt daarbij op dat het verkeer hier vooral een binnenwijks karakter heeft. Mogelijk zijn de weggebruikers te verleiden tot fietsen of lopen.

Derk Jaap vraagt aandacht voor de geïsoleerde ligging van de Vensterschool. Hij vraagt zich af of het plan voor een bruggetje vanaf Paddepoel naar de Vensterschool nog altijd in beeld is.

Het gerucht gaat dat de Van Lieflandschool danwel de Bekenkampschool mogelijk vertrekken. Titia gaat dit uitzoeken.

Paddepoel Energiek

Paddepoel Energiek gaat aan windhandel doen. Bij de Dorkwerdersluis zullen drie windmolens verrijzen. Inwoners van Paddepoel, Dorkwerd en de direct aangrenzende wijken kunnen een aandeel kopen. Een aandeel levert de eigenaar korting op de energiebelasting op. De Eerste Paddepoelster Energie Coöperatie (EPEC) wordt de eigenaar van de molens.

Paddepoel Energiek krijgt soms de vraag waarom geen molens op de daken van de flats worden geplaatst. Dit is erg duur en het rendement is gering.

Wijkmemory op zaterdag in WIJS-pand.

Kitty is kunstenaar en organiseert de schilderactiviteit op zaterdag in het WIJS-pand. Het is een open inloop en het materiaal staat klaar. De activiteit wordt door een toenemend aantal mensen bezocht. Praten is voor veel mensen een drempel maar door een activiteit als deze komt men wel met ideeën. Er blijken veel mensen te zijn die cateringsplannen hebben maar bang zijn om hun uitkering te verliezen. Ook zouden veel bezoekers graag een laagdrempelige niet-commerciële ontmoetingsplek willen hebben, bij voorkeur in het Winkelcentrum. Eigenlijk ligt hier een taak voor de buurtcentra. Het Wijkbedrijf Selwerd vervult wel zo’n functie. Het aanbieden van een plek waar verder niets wordt aangeboden, inspireert hier juist mensen om er een eigen invulling aan te geven.

In het verleden kon men wel terecht in het Winkelcentrum. Maar de niet-commerciële ontmoetingsplekken zijn verwijderd omdat er veel overlast door rokers werd ondervonden. Dit probleem is er nu niet meer en dus zouden de bankjes wel weer terug kunnen.

Buurtrestaurant Bernlef

Marga meldt dat door hun deelname aan het buurtrestaurant vijf mensen een stap naar een reguliere baan hebben kunnen maken. Peter doet de suggestie om de mensen met cateringsplannen te betrekken bij het buurtrestaurant. Mogelijk wordt het aanbod uitgebreid van één naar twee shifts op een dag. De verschillende doelgroepen ouderen en studenten hebben ook verschillende eetwensen (traditioneel of juist “anders”).

Verder doet Bernlef aan maaltijdbezorging (5 adressen) en is er een zorgkringloopwinkel.

Over de mogelijkheden om de activiteiten verder uit te breiden overleggen Peter Wijnsma en Marga à Nijeholt. De activiteiten blijken in een behoefte te voorzien.

In de huiskamer van de Caspomor-flats is ruimte voor een pedicure. In de flats wonen 850 mensen. Helaas is er geen goede doorgang vanaf de Caspomor-flats naar Bernlef. Deze is eenvoudig te realiseren en het zebrapad ligt er al. Een aanvraag hiervoor is door de gemeente afgewezen. Dit voorstel wordt opgepakt door de werkgroep Verkeer.

Feest voor vijftig jaar Paddepoel

Paddepoel bestaat (ongeveer) 50 jaar. Vanuit De Waterman wordt er al het één en ander georganiseerd. De buurtwerkers hebben zich bij de organisatie aangesloten. Titia onderhoudt het contact

Titia heeft een lijstje gemaakt met de plannen om her en der in de wijk iets te gaan doen. Als voorbeeld noemt zij de VvE van de Bouwfondswoningen. Ook zij bestaan 50 jaar en gaan daar aandacht aan besteden. Op de volgende bijeenkomst komt er een overzicht van de plannen met de begroting.

De vraag komt op of Bernlef ook 50 jaar bestaat. Het vermoeden bestaat dat het tehuis al langer bestaat. Dit wordt uitgezocht.

Hans Mulder schetst het brede palet van mogelijke activiteiten in Paddepoel Noord, waarvan hij deels al heel actief mee bezig is. Het hele jaar is het feest en er zullen ook het hele jaar activiteiten zijn.

De Plutozaal zal als uitgangslocatie dienen voor verschillende activiteiten:

 • Een lezing over de Sterrenwacht
 • Een lezing over de historie van de wijk.
 • Muziek rond het thema: planeten en sterren.
 • Burendag met een springkussen en een bingo.
 • Optreden Avanti
 • Activiteiten rond de herplaatsing van het mozaïekbankje bij Bernlef.

Verder wordt gedacht aan het uitdelen van een kleinigheidje aan alle bewoners van de wijk als aandenken.

In aanvulling hierop komt het idee om zowel de oudste als de nieuwste wijkbewoner in het zonnetje te zetten. De VvE deelt bloemetjes uit aan de oudste bewoners en in Bisschop Bekkersschool wordt een mini-expositie ingericht. Er worden zoveel mogelijk oude foto’s verzameld. Ook wordt de mogelijkheid om speciale tegels in de wijk aan te brengen geopperd.

Janet komt met het plan om iedere wijkbewoner een tweede huisje te adopteren, en wel een vogel- of vlinderhuisje. Harry ziet wel kans om de benodigde materialen te leveren, maar denkt dat het moeilijk is om de mensen hiervoor te krijgen.

Hans Mulder zegt door te gaan met de organisatie van de genoemde plannen.

Titia kondigt aan dat in het mei-nummer van de wijkkrant de ideeën worden gepresenteerd en in het nummer daarna wordt het programma geplaatst.

Voor de promotie van de feestactiviteiten wordt gebruik gemaakt van Facebook en de buurt-app. De mogelijkheid wordt genoemd om hiervoor een speciaal logo te maken om zo de herkenbaarheid te vergroten.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
U kunt deze zomer nog vrij geregeld medebewoners treffen op een maandagavond. In informele sfeer.
Wel met iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: 11 juli, 18 juli, 25 juli en 5 september.
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn