• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

ccschilderijenbreed

De Co-creatie-bijeenkomst van 22 februari leverde een grote hoeveelheid nieuwe ideeën en concrete plannen op. Zomaar een willekeurige greep: een communicatiespreekuur, meedenken over invulling van een gezond Zernike, een omnivereniging, een bankje voor het winkelcentrum en feesten rond 50 jaar Paddepoel. Alles hierover leest u in het verslag.

 

Opening en “nieuwtjes”

Titia Struiving opent bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom.

PR-project WIJS (Peter Horinga )

WIJS gaat een communicatiesteunpunt opzetten. Zes studenten gaan er mee aan de slag. Ook de communicatievragen vanuit de wijk kunnen hier worden voorgelegd. Tevens wordt gewerkt aan een handboek communicatie.

WIJS doet alleen de ondersteuning, het werk moet door de bewoners zelf worden gedaan. Adviezen worden gegeven over zaken als hoe kun je je beter in markt zetten en hoe kun je je doelgroep het beste bedienen. Dus, kom met je communicatievragen naar WIJS.

Zernike mee-inrichten en gezond in Paddepoel (Valesca Klooster – Van Dijk en Sam van Aest)

Op Zernike vinden veel activiteiten plaats. Het project van Valesca en Sam moet de campus nog actiever en toegankelijker maken. Er kan meer gebruik van worden gemaakt, bijvoorbeeld als wandelgebied. Om inzicht te krijgen wat de wensen zijn, wordt er een enquête gehouden die voornamelijk is gericht op bewoners van Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk en Reitdiep. Gevraagd wordt om mee te denken over de mogelijkheden, vooral gericht op buitenactiviteiten en om partijen bij elkaar brengen. Komend jaar worden in het kader hiervan vier activiteiten gehouden. Dit kan nog alle kanten op, alles is nog mogelijk.

Gevraagd wordt of er ook door wijkbewoners gebruik kan worden gemaakt van de overdekte sportgelegenheden op Zernike, bijvoorbeeld het zwembad. Geantwoord wordt dat men wel graag wil dat er meer mensen gebruik van kunnen maken, maar dit moet eerst nog verder worden overlegd met de “schools”. De focus ligt nu op activiteiten in de omgeving, bijvoorbeeld fietsen en wandelen.

Titia stelt vast dat het een project is dat prima past binnen co-creatie. Het gaat om een combinatie van welzijn en invulling van de publieke ruimte. Misschien iets voor een (nieuwe) werkgroep.

Paddepoel Energiek (Els Struiving)

Els informeert over de zonnepanelenactie van Paddepoel Energiek. Voor de scherpe prijs van 3400 euro krijg je tien panelen op het dak. Daarnaast mag je 5% van het bestede bedrag uitgeven aan duurzame producten bij Expert in Uithuizen.

Zaterdagmiddagbijeenkomsten en de dromen (Titia Struiving).

Elke zaterdagmiddag organiseert Titia in het kader van Co-creatie ontmoetingsbijeenkomsten. Dit heeft de vorm gekregen van een schilderworkshop. Er komen steeds meer mensen op af en iedereen blijkt wel een antwoord te hebben op de vraag: wat is je wens voor Paddepoel?. Veel deelnemers hebben geen zin in deelname aan vergaderingen, maar hebben wel ideeën.

Enkele voorbeelden zijn:

Het steuntje in de rug. Een (door ouderen) veelgebruikt bankje op het winkelcentrum heeft geen rugleuning. Dit omdat het winkelcentrummanagement geen “hangers” wil. De wens is daarom: een bankje dat wel prettig zit. 

Iemand wil beroemd worden als zanger maar is afgewezen voor een auditie. Hiervoor dient het project “De wijk, de wereld” als mooi alternatief.

Een ontmoetingsgelegenheid om samen thee met koekjes te drinken. 

Een meisje wil graag een groene plek in de wijk.

 

Een low-budget buurtmarkt, ontmoetingscentrum met multicultureel karakter

De Omnivereniging (Henk Jan Falkena)

Het idee voor een omnivereniging is ontstaan toen een koortje geen goede mogelijkheden bezat om een dirigent te betalen en de vrijwilligers een vergoeding te geven. Om dit op een correctie wijze te doen, maar ook als je een keer subsidie wilt aanvragen, moet je een rechtspersoon zijn. Meer clubjes blijken met dit probleem te zitten. Een rechtspersoon oprichten is een heel gedoe. Daarom het idee om één stichting in het leven te roepen die al dit soort zaken regelt voor sociaal-culturele initiatieven in de wijk. Henk Jan is bereid om zich hiervoor in te zetten en de haalbaarheid te onderzoeken.

Naar aanleiding hiervan wordt de suggestie gedaan om een cursus subsidie aanvragen te organiseren. Er blijken veel subsidies te blijven liggen. Gevraagd wordt of hiervoor een beroep kan worden gedaan op de Hanzehogeschool. Geantwoord wordt dat een groep studenten van de Hanzehogeschool zich vooral bezighoudt met de Europese subsidies. Een ander niveau dus, maar ze kunnen wel helpen het project handen en voeten te geven.

Stand van zaken werkgroepen

Werkgroep Veiligheid en verkeer (Bert Tobi)

De werkgroep Veiligheid en verkeer komt vanaf augustus 2017 eens per maand bij elkaar. Een punt van aandacht is het opvijzelen van de verlichtingssituatie op de Zonnelaan/ Morgensterlaan op de dagdelen dat het winkelcentrum gesloten is. Vooral ’s nachts is het een donkere scharrelhoek die onveilig aanvoelt.

Verder wordt er gewerkt aan een plan voor een voetpad van de blauwe brug bij de ACM tot aan de blauwe brug bij de Plataanlaan. Er liggen wel paden, maar deze zijn vaak leemachtig en niet prettig om over te wandelen als het nat is.

De verlichting in Park Selwerd is momenteel niet optimaal, maar hieraan wordt al gewerkt. De verlichting moet aansluiten op het nieuwe fietspad en dit stuit op enkele technische problemen.

Werkgroep Groen.

De werkgroep Groen is al een tijdje niet meer bij elkaar geweest. Het zou goed zijn als er wat mensen bij komen. Peter van der Kooi is bereid om dit te faciliteren, en wil graag meer mensen erbij die hier mee aan de slag willen gaan. Vooral nodig is een activerende kracht!!

Het Venuspark wordt ingericht volgens de plannen zoals die door de bewoners zijn bedacht. Het heeft wat langer geduurd dan gehoopt, maar nu wordt duidelijk dat meedoen/co-creëren wel degelijk wat oplevert. Er is een bord geplaatst waarop dit wordt aangegeven. In het voorjaar wordt er een “moment” geprikt om het project nog wat meer in de aandacht te brengen.

Gevraagd wordt of er ook plaats voor moestuintjes komt in het Venuspark. Hierop wordt geantwoord dat die mogelijkheid er inderdaad is, maar dat dit wel vanuit de bewoners moet komen. De gemeente gaat uiteraard niet zelf de moestuintjes onderhouden.

Werkgroep Bouw (Klaas Leekstra)

De weekgroep Bouw werkt er hard aan om alle partijen die iets te maken hebben met het “hart van de wijk” samen om tafel te krijgen. Het gaat dan om Lefier, Nijestee, winkeliers en eigenaren van het winkelcentrum en de gemeente.

Met de gemeente is overeengekomen dat er een projectleider wordt aangesteld die dit vanuit co-creatie gaat begeleiden.

De werkgroep gaat bewoners stimuleren om mee te denken, onder meer door een film te maken. Het is een tweesporenaanpak: de organisatie handen en voeten geven en meedenkende bewoners vinden.

Peter Wijnsma voegt hieraan toe dat het een taaie materie is, maar dat er ook mooie plannen liggen waar projectleiders mee aan de slag zijn. Daarnaast zal er een overkoepelende projectleider worden aangesteld die in opdracht Co-creatie tewerk gaat. Dit idee is in de gemeentelijke organisatie neergelegd en iedereen is het er mee eens. We zijn nu namens de wijk bezig met het zoeken naar een projectleider die ons op hoog niveau gaat begeleiden. Het is uniek voor de gemeente dat we iemand vanuit het wijkbelang op een dergelijk project mogen zetten. Nu nog een geschikte persoon vinden.

Feest voor vijftig jaar Paddepoel

Paddepoel bestaat (ongeveer) 50 jaar. Verschillende organisaties willen hier iets aan gaan doen: Bouwfondswoningen, BSV, Caspomor etc. Het idee is ontstaan om al deze initiatieven te koppelen in het kader van de ontmoeting.

André Koch deelt mee dat de buurtspeeltuinvereniging al een datum in mei heeft vastgelegd. Omdat er al contacten liggen gaat en er al zaken (bijvoorbeeld met de politie) geregeld zijn, kan dit ook niet meer worden verplaatst. Dit feest gaat dus in ieder geval door.

Daarnaast zou het ook mooi zijn om ook iets in gezamenlijkheid te doen. Mede met de doelstelling om mensen uit de eigen wijk/buurt te krijgen. Via de app Nextdoor is daarvoor vrij willekeurig de datum 22 september geprikt. Voor de organisatiewerkgroep worden mensen gevraagd. Titia stemt dit verder af.

Hoe verder met het Warmtenet?

Els Struiving is niet alleen lid van Paddepoel Energiek, maar verzorgt ook de bewonerscommunicatie van Warmtestad.

De aanleg van het Warmtenet gaat door en is op Zernike voor een groot deel al aangelegd. Het is nog steeds de bedoeling om het net verder door te trekken de wijk in. Moet ook wel, want er liggen contractuele verplichtingen. De geothermische bron komt er misschien op den duur nog wel een keer, maar zeker niet op de plek die hiervoor was uitgekozen. Veel gemeenten zijn er al mee bezig. Het stoppen van het plan op Zernike heeft geleid tot een strop van zes miljoen voor Gemeente Groningen en het Waterleidingbedrijf.

Omdat de geothermische bron er niet komt, zal er een alternatieve energiebron moeten worden gevonden. Hiervoor zijn een zevental mogelijkheden in beeld. Deze zijn doorgesproken op een expertmeeting en worden nu aan de bewoners voorgelegd. Hiervoor worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd in de wijken Paddepoel en Selwerd.

Gevraagd: bewoners die willen meedenken. Nadrukkelijk wordt daarbij aangetekend dat de uiteindelijke beslissing niet door de bewoners wordt genomen, maar de inbreng van de bewoners wordt daarin wel meegenomen.

Op de eerstvolgende Co-creatiebijeenkomst zal worden besproken op welke wijze mensen hiervoor worden uitgenodigd (zo breed mogelijk) en hoe dit ook een extra impuls voor co-creatie kan zijn.

Sluiting

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn