• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

logos breed

Op 5 februari was er alweer de tweede bijeenkomst van de Wijkraad Paddepoel in 2018. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

Netwerk en politiek

De Wijkraad zoekt intensievere contacten met de in de wijk actieve organisaties en andere stakeholders. Aan de hand van de wijkgids wordt bekeken welke organisaties hiervoor benaderd kunnen worden. Als eerste aanzet hiertoe is voor de vergadering van maart een gesprek met de manager van het WIJ-team gepland om te praten over de relatie WIJ-team en Wijkraad.

De voorzitter van de Wijkraad heeft samen met zijn collega’s uit Selwerd en Tuinwijk het plan opgevat om de politieke partijen uit te nodigen in de aanloop van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Het gesprek zal dan gaan over vraagstukken als bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Als meest geschikte moment om dit te doen, wordt gedacht aan de periode maart/april. Om invloed te kunnen uitoefenen op de partijprogramma’s is het wenselijk om dit nog voor de zomer te organiseren. Deze bijeenkomst zal worden afgestemd met de Co-creatie-werkgroepen.

Next City – strategische koers: hoe ziet Groningen er uit in 2030?

Next City is een beleidsnotitie van de gemeente waarin een voorzet wordt gedaan voor de wijze waarop de uitdagingen waar de stad in de komende jaren (tot 2030) voor staat, kunnen worden opgepakt.

Groningen groeit sneller dan verwacht. De stad staat in de top 4 van meest aantrekkelijke woonsteden, maar kent ook een scherpe tweedeling. Ook de gehele regio Groningen – Assen groeit snel. Nu al 450.000 inwoners.

Het zal daarom noodzakelijk zijn om een aantal uitbreidingsplannen naar voren te schuiven. Daarbij valt te denken aan het Suikerunieterrein. Het gaat (tot 2030 dus) om een groei van 25% en dat los je niet op met een verdichting van de bestaande stad. Groningen blijft een compacte stad met vooral veel levendigheid in het centrum. Over winkelcentra als dat van Paddepoel wordt gesteld dat die vooral buurtgebonden moeten worden gehouden. Selwerd is één van de speerpunten als het om wijkvernieuwing gaat, maar Paddepoel en Vinkhuizen worden ook aangemerkt als wijken waar iets meer aandacht naar uit moet gaat. Het beleidsstuk zal het raamwerk zijn van waaruit de komende jaren wordt gewerkt. Groningen heeft daarnaast de doelstelling om in 2035 geheel duurzaam te zijn.

Next City is een groot plan maar niet erg toegespitst op wijkniveau. Toch is het voor ons van belang. Zo heeft de intentie om op het Suikerunieterrein te bouwen ook invloed op de ringweg. Mogelijk is het plan om de vernieuwde ringweg op het zelfde tracé te plannen niet verstandig en zou er moeten worden gekozen voor een tracé dat veel meer naar buiten geplaatst wordt. Voorkomen moet worden dat de ringweg zoals ze nu wordt gepland een “binnenring” gaat worden. De Wijkraad concludeert dat het goed is om vanuit het perspectief van Next City te kijken naar de consequenties van de investeringen in de infrastructuur.

Een “broedplek” voor de wijk.

Eind januari hield de gemeente Groningen een bijeenkomst voor de wijkorganisaties in het gebouw Backbone 050 in Vinkhuizen. De Wijkraad was verrast over wat we daar allemaal aantroffen. In deze ruimte vinden veel activiteiten plaats en het heeft daarmee enigszins het karakter van (van onderen af opgebouwd) wijkbedrijf. Een dergelijke “broedplek” wordt in de wijk Paddepoel eigenlijk heel erg gemist. Er is een chronisch gebrek aan een beschikbare ruimte voor dit soort alternatieve initiatieven. Vroeger bood de Trefkoel nog mogelijkheden voor galerieën en ateliers, waar, semiprofessionele kunstenaars een goede werkruimte vonden. Na de sloop ontbreekt het aan een goede plek; de kunstenaars maar ook het Kelderwerk zijn verdwenen uit Paddepoel. Hierdoor is er een verschraling van voorzieningen en ruimte ontstaan.

Gang van zaken overleggroep westelijke ringweg

De gang van zaken rond het overleg over de westelijke ringweg baart de Wijkraad zorgen. Het overleg zou het karakter van een werkgroep krijgen, maar in de praktijk is het niet meer dan een klankbordgroep. Als burgers moeten we hierin een meer actievere rol gaan afdwingen, anders blijft het zoals het nu is.

De laatste bijeenkomst had het karakter van een briefing. Dat moet niet zo blijven. We doen er toe en gaan er niet bij zitten als excuustruus enkel en alleen voor het draagvlak. In het overleg met de andere wijkorganisatie uit ons stadsdeel zal worden gevraagd hoe zij hier tegenaan kijken.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
U kunt deze zomer nog vrij geregeld medebewoners treffen op een maandagavond. In informele sfeer.
Wel met iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: 11 juli, 18 juli, 25 juli en 5 september.
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn