• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

cc10mei17breedDe bijeenkomst Co-creatie Paddepoel in buurtrestaurant Bernlef op 10 mei trok veel belangstellenden. Ongeveer 50 bewoners en belangstellenden deden deze keer mee. Op de agenda onder meer de plannen voor het Orionpark, de buitenspeeldag en de tweede campagne in het kader van Paddepoel Energiek. Ook zin om mee te doen? Op 13 juni komen we weer bijeen. Dan in buurtcentrum Tuinpad. Het verslag van de bijeenkomst van 10 mei leest u hieronder.

 

 

CO-CREATIE PADDEPOEL

Bijeenkomst 10 mei 2017

Opening en stand van zaken

Titia Struiving opent bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn ongeveer vijftig belangstellende op de plenaire bijeenkomst afgekomen.

Presentatie en bespreking jongerenproject Orionpark

Een groepje jongeren en begeleiders presenteren hun plannen voor het Orionpark.

De jongeren willen een schoner, beter en veiliger park. De plannen zijn beschreven in een flyer waar de jongeren mee door de wijk gaan. Enkele voorgestelde plannen zijn: het schoon en netjes houden van de bloementuin, het legen van de prullenbakken en het schilderen van de jongerenontmoetingsplek (jop). De plannen zijn door de jongeren zelf uitgedacht en het lliefst willen ze zo snel mogelijk beginnen.

Vanuit de zaal worden de jongeren gecomplimenteerd met hun mooie plan. Eén spreker wil zelf ook graag een bijdrage leveren. Maar er ligt volgens hem wat het opruimen van vuil betreft ook een taak bij de gemeente. Er is nabij het park een complex voor 300 studenten gebouwd, maar er is geen afvalbak bijgekomen. De gemeente moet zorgen voor voldoende afvalbakken in deze omgeving.

Titia concludeert dat het plan er ligt en door de jongeren zelf is bedacht en ook door hen wordt uitgevoerd. Ze vraagt of er hulp nodig is. Julia Vierstra antwoordt dat er geld nodig is voor het creëren van een ontmoetingsplek zonder overlast in een mooi en schoon park. Ook willen de jongeren graag sporttoestellen. Deze kosten geld, en zijn daarom opgenomen in de aanvraag die bij de monitorgroep is ingediend.

Vanuit de zaal wordt het advies gegeven om ook het Prins Bernhardfonds aan te schrijven. Dat fonds is er juist voor subsidieverstrekking aan dit soort initiatieven.

Presentatie Buitenspeeldag Watermanstraat

Op 14 juni vindt in de Watermanstraat de buitenspeeldag 2017 plaats. Tess van Asperen (jeugdteamleider Wij-Selwerd)  presenteert samen met ouders en kinderen de opzet van dit evenement. Het is een nationaal evenement. Voor deze gelegenheid wordt de straat afgezet, zodat de kinderen veilig kunnen spelen. Het thema is dit jaar: Dromenland, volg je dromen achterna. Aan de buitenspeeldag is ook een wedstrijd verbonden: kinderen kunnen tekeningen maken of een knutselplaatje van hoe een droomwijk er moet uit zien.

Er is een project- en een marketingplan gemaakt. Daarin wordt een koppeling gemaakt met onderwerpen als: sport, gezonde voeding en drinken. Door Hanzehogeschool-studenten wordt een informatiefolder vervaardigd.

Doorgaans doen 600 tot 700 kinderen aan de buitenspeeldag mee. Voor de bekostiging van alle plannen is bij de monitorgroep een financiële bijdrage aangevraagd.

Vanuit de zaal wordt gevraagd om de ideeën die de jonge wijkbewoners hebben over hun ideale wijk. Wij kunnen binnen co-creatie deze ideeën prima gebruiken. Dit idee wordt opgepakt. De winnaar van de prijsvraag kan worden gepubliceerd in wijkkrant en op de site.

Voor de dag zelf (14 juni dus), kan de organisatie nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de coördinatiegroep (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 25269489)

Presentatie Paddepoel Energiek (André Kuik)

André bedankt Co-creatie voor de financiële ondersteuning de afgelopen periode is ontvangen. Het streven is: een energieneutraal paddepoel. De inspanningen zijn tot nu toe vooral gericht op de grondgebonden eigen woningen. Bewoners kunnen bij Paddepoel Energiek (PPE) terecht voor informatie en voor energie coaching. Sinds november 2015 is er een energiespreekuur in het WIJS-pand van 19.00 tot 21.00 uur op de donderdagavond.

Ook voor huurders zijn er tips, informatie en adviezen.

Door PPE is inmiddels 2000 werkuren geleverd (door 5 coaches). Dit heeft geleid tot 44 energiebesparende maatregelen door 35 deelnemende huishoudens. Nog eens 20 huishoudens moeten nog beslissen.

Voor de nieuwe periode gaat PPE haar gebied uitbreiden van Paddepoel Noord naar Paddepoel Noordoost en een deel van Selwerd. Daarvoor wordt huis-aan-huis een flyer verspreid. Er worden excursies georganiseerd (o.a. naar een zonnepanelenfabrikant) en er komen een ledverlichtingscampagne en een palletkachelactie (dit zijn kachels die op houtkorrels branden). In juni en september vinden er buurtfeesten plaats.

PPE werkt samen met Grunneger Power en Groningen woont Slim. Verschil met de laatstgenoemde organisatie is de aanpak: PPE kent een persoonlijke aanpak en Groningen woont Slim is meer zakelijk.

PPE gaat zich verder richten op onderzoek naar opslagmogelijkheden en windmolens.

Er was een plan voor een windmolen in de wijk zelf, maar deze plek bleek ongeschikt. Er is nu een plek in beeld niet ver van de wijk die nader wordt onderzocht. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met: landschap, omgeving en vleermuisroutes.

Vanuit de zaal wordt gewezen op de mogelijkheid om in plaats van windmolens, zogenaamde wokkels te plaatsen op flatgebouwen. In Amsterdam loopt een project met deze vorm van windmolens en deze blijken een hoog rendement te hebben zonder veel complicaties.

PPE houdt zich niet actief bezig met aardwarmte. Wel wordt dit project et belangstelling gevolgd en wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn voor particulieren om hierbij aan te sluiten.

Concrete projecten zijn: buurtfeestje in Kinderwerktuin Coronastraat, kleurwedstrijd, flyeren Paddepoel Noordoost en deel Selwerd. Doel is: een energieneutraal Paddepoel in 2035. De benadering is: de pantoffelaanpak door middel van een persoonlijke benadering.

Afsluiting

Terugkoppeling vorige bijeenkomst rond het centrum van de wijk.

Derk den Boer koppelt terug wat er in de werkgroep Bouw en duurzaamheid is gedaan met de resultaten van de vorige bijeenkomst. Geprobeerd is de aangedragen wensen te integreren in de het totaalplan. Er ligt een unieke kans, maar het valt niet mee. De verschillende partijen zouden samen moeten willen werken aan een aantrekkelijk verblijfsgebied voor alle partijen. Maar helaas lukt het vaak niet om over de eigen schaduw heen te stappen. Zo is er een impasse tussen groen en parkeren. Wil je de maximale parkeerhoeveelheid, dan kan er verder bijna niets meer. Maar is dit wel nodig? Het blijkt dat de partijen blijven volharden in een projectgewijze aanpak.

Om deze impasse te doorbreken is een gesprek met de wethouders gepland. Aan hen zal worden gevraagd om ons er door heen te helpen.

Gevraagd wordt wie er behalve de wethouders nog meer een rol kunnen spelen om het proces te versnellen. Derk denkt daarbij in eerste instantie aan de VvE van het winkelcentrum. Het plan is om een supermarkt met een parkeerdeck te realiseren en tegelijkertijd de parkeergelegenheid bij de benzinepomp te handhaven. Daarbij wordt vooral uitgegaan van de klanten die met de auto komen, terwijl er juist veel nieuwe klanten nabij het winkelcentrum bij komen. Dit vereist dus een nieuwe mindset: het winkelcentrum zou zich meer moeten richten op de nieuwe bewoners. Dit zouden we samen moeten oppakken.

Groenvoorzieningen

Derk meldt dat de werkgroep groen druk bezig is met een aantal groenprojecten in de wijk. Helaas is er een flinke vertraging opgetreden in het groenproject aan de Venus-/Poolsterlaan. Er is hier zeker sprake van een vertraging van een half jaar. Geprobeerd wordt om dit met de gemeentelijke contacten te bespreken.

Sluiting

De volgende plenaire bijeenkomst is op dinsdag 13 juni en dan weer eens in TuinPad.

cc10mei17

 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
Binnenkort gaat Co-Creatie Paddepoel weer volop aan de slag. Volg alle informatie hierover op de site en in de wijkkrant Nummer1.
Co-Creatie herkent u voortaan aan het nieuwe logo dat u hieronder ziet afgebeeld.

        Logo CCreatie wit

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn