• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

De Wijkraad Paddepoel vergaderde op 3 april. Aan de orde kwamen diverse zaken die betrekking hebben op de wijk. De volgende zaken zijn daar voor u opgetekend.

De Wijkraad

Eerst even wat huishoudelijke zaken. Sinds vorig jaar heeft de wijkraad geen vicevoorzitter meer. Om te voorkomen dat de wijkraad stuurloos wordt, is besloten de heer Derk den Boer (tijdelijk) te benoemen te benoemen in deze functie. De Wijkraad Paddepoel bestaat nu uit de volgende personen: Roelhof van Weering (voorzitter), Reinder Gooijaarts (secretaris), Derk Koops (penningmeester) en Derk den Boer.

Fietspadenplannen

De Wijkraad blijft zich intensief bemoeien met de plannen rond de fietspaden in onze wijk.

Er blijven grote bezwaren aan de oplossing die nu is gekozen voor de overgang op de Eikenlaan. Als alternatieven zijn: een andere route (via de Morgensterlaan) naar Zernike of een viaduct. Daarbij kan worden gedacht aan een oplossing waarbij het verkeer van de Eikenlaan iets wordt verhoogd en het fietsverkeer richting Zernike iets verlaagd wordt.

Om het verkeersprobleem op de Eikenlaan wat te verminderen zou nieuwe afrit van af de ringweg in Selwerd kunnen worden gerealiseerd. Dit is gemakkelijk te realiseren, het talud ligt er al en hoeft alleen te worden geasfalteerd. Deze wens is in het verleden vanuit de Selwerder bewonersorganisatie veelvuldig ter sprake gebracht.

In de maanden oktober en november zullen op de kruising aan de Eikenlaan camera’s worden geïnstalleerd om te monitoren hoe het hier verloopt.

Enkele weken terug was een bijeenkomst over de plannen voor het fietspad langs het spoor. In werkgroepjes konden de bezoekers meedenken over het plan. Het blijkt dat er ook binnen de gemeente wel wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van dit fietspad. Op deze bijeenkomst werd het voorstel gedaan om vanuit de richting Bedum een aansluiting door de Koningslaagte te maken naar de Paddepoelsterbrug en de Paddepoelsterweg.

Invulling Wijkbudget

De Wijkraad mag invulling geven aan een deel van het wijkbudget. Het voorstel ligt om dit in te voegen in het co-creatie-proces. De wijkraadbijdrage kan dan dienen als mede-investering in een aantal projecten. Daarbij wordt aan de volgende projecten gedacht:

  1. De door jongeren gewenste voorzieningen in het Orionpark.
  2. Het plan voor de groenstrook aan de Venuslaan.
  3. Totaalplan groengebied hart van de wijk. Het lijkt vast te staan dat de bomencompensatie in Park Selwerd komt op de plaats van het Astrea-veldje. Het zou een mooie invulling zijn om dit met een outdoor-fitnessparkje te combineren.

Experiment eenrichtingsverkeer

In het kader van co-creatie heeft de wethouder beloofd dat er in Paddepoel Noord  een experiment met eenrichtingsverkeer mag worden gehouden. Het is daarbij wel van belang dat het project wordt gedragen door de wijkbewoners. Om dit te waarborgen, wordt gedacht aan een enquête onder de buurtbewoners. Deze plannen worden besproken in de werkgroep Verkeer van Co-creatie.

De volgende Wijkraadsvergadering is op 1 mei 2017

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn