• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

fietspparkselwerdbanner

Maandag 13 maart is in De Fontein het voorlopig ontwerp voor het fietspad door Park Selwerd en de oversteek over de Eikenlaan aan de bewoners gepresenteerd. De gemeente heeft op basis van de reacties en suggesties tijdens de inloopbijeenkomst op 24 januari dit voorlopige ontwerp opgesteld. Ook de input van de Fietsersbond en de politie is door de gemeente meegenomen in het ontwerp. Daarnaast heeft de gemeente ook zo goed mogelijk rekening gehouden met de ecologie, de bomen en de kabels en leidingen.

fietspparkselwerd1

Impressie van hoe het toekomstige fietspad door Park Selwerd er gaat uitzien.

 fietspparkselwerdecoplan

Landschapsplan fietsroute door Park Selwerd met ecologie.

VOORSTEL MONITORINGSPLAN

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat fietsers voorrang krijgen ten opzichte van het verkeer op de Eikenlaan. Om de effecten van deze maatregel inzichtelijk te krijgen, wordt een monitoringsplan ingezet.
  • De nul-situatie wordt op dit moment in kaart gebracht. Daardoor kan de nieuwe inrichting vergeleken worden met de huidige situatie.
  • De fietsoversteek wordt tijdelijk anders ingericht. De grenzen van de weg blijven gelijk aan de huidige situatie. Daardoor hoeven bij de oversteek geen bomen te worden gekapt. Op het paneel ‘Tijdelijke inrichting’ ziet u het ontwerp.
  • Nadat de oversteek Eikenlaan is aangepast, gaat de gemeente metingen doen op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming. Deze metingen vinden op meerdere momenten plaats.
  • Nadat de oversteek is aangepast, worden verkeersregelaars ingezet.
  • Op basis van deze informatie beslist de gemeente of de oversteek functioneert.
o Als de oversteek functioneert, dan wordt de oversteek definitief ingericht.
o Als de oversteek niet functioneert, dan wordt de tijdelijke situatie terug veranderd naar de huidige situatie.
Wanneer de tijdelijke inrichting van de oversteek Eikenlaan niet functioneert, zal de gemeente moeten nadenken over andere optimalisaties. Een voorbeeld van een inrichting is de fietsoversteek Pleiadenlaan. De keerzijde daarvan is dat veel bomen gekapt moeten worden voor voldoende opstelruimte. Dit is nadelig voor onder meer de ecologie.

Paneel Tijdelijke inrichting.
Fietsers krijgen voorrang, tijdelijke inrichting.
fietspparkselwerd2

Functioneert deze opzet goed, dan komt er onderstaande compacte opzet.

fietspparkselwerd3

Mocht de tijdelijke inrichting niet voldoen, dan zal er worden gekozen voor de opgeblazen oversteek.
In deze situatie hebben fietsers naar en van Zernike geen voorrang.
Deze variant gaat ten koste van een flink aantal bomen.
fietspparkselwerd4

TIJDPAD

Maart – april De gemeente maakt het voorlopig ontwerp definitief.
Woensdag 24 mei Het definitieve ontwerp wordt behandeld door de raadscommissie. Hier wordt een besluit genomen over de vaststelling van het ontwerp.
Woensdag 31 mei Het definitieve ontwerp wordt behandeld door de gemeenteraad. Hier wordt een besluit genomen over de vaststelling van het ontwerp

 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
U kunt deze zomer nog vrij geregeld medebewoners treffen op een maandagavond. In informele sfeer.
Wel met iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: 11 juli, 18 juli, 25 juli en 5 september.
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn