• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

fietspinf1breed
Burgemeester & Wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Slimme Fietsroute door Park Selwerd over het bestaande traject te laten lopen. Door het huidige fietspad te verbreden en te verbeteren kunnen in totaal 13 bomen blijven staan die bij uitvoering van het oorspronkelijke ontwerp zouden moeten wijken. De suggesties om gebruik te maken van het bestaande fietspad en deze ook iets minder breed te maken (4 i.p.v. 4,5 meter), zijn gedaan tijdens de participatiebijeenkomsten die in de buurt zijn gehouden. 
Het bestaande fietspad door Park Selwerd is, volgens het College, de meest rechtstreekse fietsroute tussen de binnenstad en Zernike Campus. Naar aanleiding van de participatie is het oorspronkelijke plan losgelaten en een nieuw ontwerp gemaakt. Voordelen van dit nieuwe ontwerp zijn niet alleen het sparen van een deel van het groen, maar ook een kostenbesparing van 300.000 euro. 
 

Fietspad langs noordelijke ringweg 

Voor het geplande fietspad langs de noordelijke ringweg houdt het college vast aan het oorspronkelijk gepresenteerde voorkeurstraject. Deze loopt aan de zuidkant van de ringweg. Alternatieve routes hebben teveel nadelen.
Bijvoorbeeld op het gebied van sociale veiligheid en kosten. Maar ook omdat fietsers dan meer zouden moeten omrijden en er minder verbinding is met de woonwijken. Wel wil het college graag tegemoet komen aan de wensen van de bewoners om het groen zoveel mogelijk zijn huidige functie te laten behouden. Samen met de bewoners van de Planetenlaan en de woningcorporaties zal een landschapsplan worden gemaakt om het gebied prettiger en sociaal veiliger te maken. Bovendien zijn op basis van de participatie het oorspronkelijke ontwerp en de constructie ter hoogte van de Ranonkelstraat aangepast. Hierdoor kan de voor de bewoners belangrijke groenstructuur behouden blijven. Ook kunnen zeven karakteristieke Abelen waarschijnlijk blijven staan. 
 

Fietspad langs het spoor 

Voor het fietspad langs het spoor Groningen-Sauwerd lijkt, in de ogen van het College, op stedelijk niveau het oorspronkelijke plan langs de noordkant van het spoor de beste keuze, maar er valt ook een alternatief te overwegen dat o.a. via de Stadhouderslaan loopt. Het college heeft voor dit fietspad nog geen definitieve keuze gemaakt. Eerst komt er een goed participatieproces waarbij ook de bewoners van de Stadhouderslaan zijn betrokken. Het college zal dit oppakken in relatie tot de toekomstplannen van de provincie voor de fietsplusroute van Winsum naar Groningen.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
U kunt deze zomer nog vrij geregeld medebewoners treffen op een maandagavond. In informele sfeer.
Wel met iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: 11 juli, 18 juli, 25 juli en 5 september.
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn