• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

In de Gezinsbode van 23 december is in de stadsberichten die de gemeente publiceert te lezen dat het college van burgemeester en wethouders op 14 december een omgevingsvergunning heeft verleend voor de bouw van een moskee in Park Selwerd. De vorige verlening van vergunning is door de bestuursrechter te Groningen vernietigd in een rechtszaak die door bewoners tegen de gemeente is aangespannen. De gemeente is bij de Raad van State in beroep gegaan. Dit beroep wordt op dinsdag 12 januari aanstaande door de Raad van State behandeld.

De gemeente wacht blijkbaar de uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep niet af en verleent opnieuw vergunning voor de bouw. Overigens zonder daarover de aanwonenden te informeren. De wijkraad wordt evenmin op de hoogte gesteld. Mogelijk wordt er, zodoende, stilzwijgend van uit gegaan dat de termijn voor beroep tegen de nieuwe vergunningsverlening is verstreken voordat de Raad van State een uitspraak in het hoger beroep heeft gedaan.
De argumentatie voor het opnieuw verlenen van de vergunning wordt, onder meer, gevonden in nieuwe tellingen, van aantallen bezoekers en auto’s, die door het moskee bestuur zijn aangeleverd. Deze tellingen geven een heel ander beeld dan die van de aanwonenden. In het Dagblad van het Noorden, van 29 december, wordt in een artikel met de kop: “ Moskee kan gebouwd “, gesuggereerd dat niets de nieuwbouw van de moskee nog in de weg staat. Ook wordt gesuggereerd dat de bestuursrechter de gemeente heeft gesommeerd haar huiswerk over te doen. De uitspraak heeft echter een andere strekking.
Afgewacht moet worden of bewoners opnieuw bezwaar gaan aantekenen tegen de huidige vergunningsverlening. Beroep kan worden aangetekend binnen zes weken na de datum van verlening van de omgevingsvergunning, 14 december.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
Binnenkort gaat Co-Creatie Paddepoel weer volop aan de slag. Volg alle informatie hierover op de site en in de wijkkrant Nummer1.
Co-Creatie herkent u voortaan aan het nieuwe logo dat u hieronder ziet afgebeeld.

        Logo CCreatie wit

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn