• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatieinformatie over Paddepoellees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer
image wijkkrant de digitale NUMMER 1 lees meer

Het co-creatieproces in Paddepoel komt nu goed op gang. Veel bewoners en andere zogenaamde stakeholders namen deel aan de tweede bijeenkomst op 18 maart. De bijeenkomst werd geopend met toespraken van de beide meest bij dit project betrokken wethouders: Paul de Rook en Roeland van der Schaaf. Beide benadrukten de geheel andere benadering van participatie in de wijk. Het sluit aan en is een verdere uitwerking van eerdere projecten zoals die zijn gehouden in de Rivierenbuurt en West. De wethouders zijn blij met de hoopvolle start die dit co-creatieproject heeft gehad.

Nadat projectleider Peter Everts nog even in het kort de uitgangspunten van het co-creatieproces toelichtte, gingen de deelnemers aan de slag. In groepen (en met de kaart van de wijk op tafel) werd aangegeven waar de krachten en kwaliteiten liggen en daarna wat de verbeterpunten zijn. Dat richtte zich uitdrukkelijk niet op problemen maar op wat je wilt met elkaar. Het gaat om wat er nog niet is en wat beter kan. Op basis van deze inventarisaties wordt een samenhangend geheel gemaakt. De projectleider gaf de deelnemers uitdrukkelijk de boodschap mee om zaken te benoemen in termen van hoe het zou moeten zijn.
Ook gaf hij mee dat het van belang is dat iedereen zich realiseert dat co-creatie iets anders is dan co-designing. Het gaat niet alleen om het vormgeven van iets maar nadrukkelijk ook om het gezamenlijk aanpakken van zaken.
Om het proces te stroomlijnen is een zgn. monitorgroep geïnstalleerd met vertegenwoordigers uit de verschillende domeinen. De groep bestaat uit: Derk den Boer, Doesjka Donker, Ruben Muilenburg, Suzanne Veenstra-Riegen, Jannie Rozema, Wally van der Vlugt en Peter Wijnsma.
De monitorgroep komt één keer per maand bijeen en bekijkt of iedereen zijn inbreng heeft kunnen doen en of de opkomst goed blijft lopen.
Het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst en wat er in de groepen naar voren werd gebracht, verschijnt binnenkort op deze site (zie knop co-creatie in bovenmenu).
En vergeet niet: alle wijkbewoners kunnen zich nog altijd aansluiten. Graag zelfs! De volgende bijeenkomst is op 8 april van 15.00 tot 19.00 uur
 
cocrea maart 1
 
cocrea maart 2
 
cocrea maart 3
 
cocrea maart 4
 
cocrea maart 5
 
cocrea maart 6
 
cocrea maart 7
 
cocrea maart 9
 
cocrea maart 10
 
cocrea maart 11

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
Co-Creatie gaat voorlopig oor met het organiseren van wijkbijeenkomsten op de maandagavonden. U kunt dan medebewoners treffen om met elkaar in informele sfeer te praten over alles wat de wijk aangaat. Eén van de thema's die worden opgepakt, is het probleem rond de groeiende armoede.
Wel iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: Maandagavonden vanf 19.30 in het Wijkpaleis
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn