• icon wijkinformatie
  • icon weblinks
  • icon media enzo
image wijkinformatie
image Weblinks informatie over de omgeving lees meer
image weblinks informatie over de omgeving lees meer

Universiteit,Hanzehogeschool en gemeente Groningen hebben een ambitieuze stedenbouwkundige visie opgesteld voor de Zernike Campus Groningen. Het totale plan gaat om een investering van 15 miljoen. Een onderdeel van het plan is de aanpak van de verkeersproblemen op de Zonnelaan ter hoogte van de ringweg. De conclusie is dat een infrastructurele aanpassing hier noodzakelijk is. In de nota worden drie onderzoeksrichtingen aangegeven. Het viaduct over de ringweg tussen Paddepoel en Zernike wordt verfraaid met een "iconisch" kunstwerk.

Betreffende passage in de Visie voor de Zernike Campus:

De Zonnelaan is met dagelijks meer dan 10.000 fietsers een van de drukste fietsroutes in de stad. Ter plaatse van de kruising van de Noordelijke Ringweg en de Zonnelaan veroorzaken grote aantallen fietsers van en naar de Zernike Campus doorstromingsproblemen voor auto-en busverkeer en veiligheidsproblemen voor fietsers. Een oplossing zien we in het wegnemen of verminderen van de conflicten tussen auto en fiets. Tegen deze achtergrond is in 2013 gestart met het project Slimme Route Zernike, dat ook in 2014 wordt doorgezet. Dit is echter niet afdoende en daarom is ook een infrastructurele aanpassing noodzakelijk.

Er worden drie oplossingsrichtingen onderzocht; 
  • 1 Een reconstructie van de kruisingen in combinatie met de plaatsing van verkeerslichten (VRI)
  • 2 Een (bot)rotonde ter plaatse van de op- en afritten van de Noordelijke Ringweg 
  • 3 De ongelijkvloerse kruising van fietsers en auto's in de vorm van een fietstunnel onder de op- en afritten door,  
Nader onderzoek zal uitwijzen welke variant de meest veilige, duurzame en betaalbare oplossing is.
 
De zuidelijke entree van de campus 
Het snelwegviaduct biedt een uitgelezen kans om de entree tot de Zernike Campus Groningen te markeren. Het viaduct is aan een opknapbeurt toe en een gerichte vormgeving. In samenwerking met de Provincie Groningen, de eigenaar van de Noordelijke Ringweg, kan het tot het visitekaartje van de campus worden gemaakt. Een mooi voorbeeld van een iconisch kunstwerk is het viaduct over de A67 bij de Hightech Campus in Eindhoven. Dit viaduct markeert het gebied en koppelt de vormgeving, met LED verlichting, aan de Hightech Campus.
 
Wie de hele stedenbouwkundige visie Zernike Campus wil inzien, klik op:   Visie Zernike Campus

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn